Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професiонали
  4. Інженер зміни газокомпресорної служби

Інженер зміни газокомпресорної служби

Завдання та обов’язки. Здійснює технічне керівництво вахтовим персоналом газокомпресорної служби (ГКС). Видає оперативні завдання і розпорядження працівникам служби. Контролює дотримання графіків та маршрутів, порядку приймання і здавання зміни, обходів та оглядів газоперекачувальних агрегатів, допоміжного обладнання ГКС. Контролює дотримання установлених технологічних режимів роботи газоперекачувальних агрегатів (ГПА) та допоміжного обладнання ГКС. Контролює правильне виконання операцій з пуску, зупинки, ремонту газоперекачувальних агрегатів та допоміжного обладнання ГКС в термін, встановлений та погоджений з диспетчерською службою.

Керує персоналом ГКС у випадку виникнення аварій. Передає в диспетчерську службу заявки, складені начальником ГКС, на введення у роботу або резерв після ремонту, а також виведення із роботи або резерву в ремонт ГПА і допоміжного обладнання ГКС. Бере участь у пуску в експлуатацію газоперекачувальних агрегатів та допоміжного обладнання ГКС після капітального і поточного ремонту. Оформляє відповідні акти. Бере участь у переключеннях в технологічних схемах ГКС, в електричних схемах високої напруги. Контролює виконання ремонтно-профілактичних робіт згідно з затвердженими планами і графіками. У разі виявлення дефектів, неполадок та порушень технологічного режиму роботи ГПА, іншого обладнання вживає заходів щодо відновлення нормальної роботи. Бере участь у аналізі причин виникнення аварійної ситуації, в розробленні пропозицій щодо запобігання їм.

Бере участь у розробленні плану організаційно-технічних заходів щодо підвищення продуктивності праці, надійності роботи обладнання, механізації та автоматизації трудомістких процесів. Забезпечує виконання затвердженого плану. Забезпечує робочі місця необхідною оперативно-технічною документацією. Здійснює технічну підготовку персоналу. Веде оперативно-технічну документацію щодо експлуатації обладнання; журнали дефектів; книжки заявок на виведення обладнання в ремонт; добову відомість роботи обладнання.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються газокомпресорної служби; будову, принцип роботи і технологічну схему ГКС; технологічні регламенти роботи газоперекачувальних агрегатів та допоміжного обладнання компресорних станцій; правила технічної експлуатації компресорних станцій та магістральних газопроводів; організацію виробництва; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер зміни газокомпресорної служби: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера зміни газокомпресорної служби I категорії не менше 2 років. Інженер зміни газокомпресорної служби I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера зміни газокомпресорної служби II категорії не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років. Інженер зміни газокомпресорної служби II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією інженера зміни газокомпресорної служби не менше 2 років. Інженер зміни газокомпресорної служби: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору