Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професiонали
  4. Інженер-хімік газокомпресорної служби

Інженер-хімік газокомпресорної служби

Завдання та обов’язки. Керує роботою персоналу хімічної лабораторії ГКС. Проводить хімічний аналіз проб газу, води, масел, мастил та інші аналізи. Контролює періодичність відбору проб і якість проведення аналізів. Контролює дотримання безнакипного і безкорозійного режимів роботи системи охолодження газоперекачувальних агрегатів, парових і водогрійних котлів. Контролює якість масла на працюючих і резервних газоперекачувальних агрегатах, в ємностях, на складі, в силових трансформаторах.

Перевіряє загазованість повітря у відсіках нагнітачів, машинних залах, компресорних, на пунктах регенерації масел, редукуючих установках та інших приміщеннях КС. Встановлює режим і контролює роботу установок з регенерації масел шляхом визначення якості масла в процесі роботи. Відбирає проби газоповітряних сумішей при проведенні газонебезпечних і вогневих робіт на проммайданчику ГКС і на трасі газопроводів. Стежить за дотриманням технологічного режиму роботи установок з очищення, осушення та одоризації газу шляхом періодичного проведення необхідних аналізів. Здійснює технічну підготовку персоналу. Веде технічну документацію. Подає начальнику ГКС заявки на необхідні лабораторні прилади, посуд, хімреактиви; одержує і веде облік їх наявності та витрат.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються роботи хімічної лабораторії; хімію газу і паливно-мастильних матеріалів; сучасні методи проведення хімічних аналізів; основи транспортування газу; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер-хімік газокомпресорної служби: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-хіміка газокомпресорної служби I категорії не менше 2 років. Інженер-хімік газокомпресорної служби I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера-хіміка газокомпресорної служби II категорії не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років. Інженер-хімік газокомпресорної служби II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією інженера-хіміка газокомпресорної служби не менше 2 років. Інженер-хімік газокомпресорної служби: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору