Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Робiтники
  4. Оператор технологічних установок

  Оператор технологічних установок

  2-й розряд

  Завдання та обов’язки. Обслуговує апарати, насоси, системи вентиляції та опалення під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Перекачує, розливає і затаровує мастила, масла, парафіни, бітуми та інші аналогічні продукти. Проводить заміри мірників. Відбирає проби. Завантажує і розвантажує каталізатори. Чистить апаратуру і печі.

  Повинен знати: улаштування обладнання, арматури і комунікацій, що обслуговуються; призначення контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості сировини і продуктів, які виробляються на підприємстві; правила затарування та оформлення продукції; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов’язані з професійними обов’язками.

  Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Здобуття професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 3-й розряд

  Завдання та обов’язки. Здійснює ведення технологічного процесу на установках з переробки нафти, нафтопродуктів, газу, сланцю і вугілля відповідно до робочих інструкцій під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Обслуговує апарати, вентилятори, котли-утилізатори або пароперегрівачі, колчеданні сепаратори, катерні, тунельні печі, газогенератори та інше аналогічне обладнання на технологічних установках. Проводить переключення з працюючого обладнання на резервне. Замінює луг. Здійснює дренування води з апаратів. Регулює подавання реагентів, палива, пари, води, електроенергії на дільницю, яка обслуговується; регулює подавання сировини на дроблення і помел, ступені помелу. Здійснює ведення процесу горіння в топці сушильної печі або печі-млина. Контролює якість, облік витрат сировини, реагентів і кількість продукції, що виробляється. Навантажує і розвантажує кокс з вагонів силосів-нагромаджувачів. Прибирає кокс поблизу стрічкових конвеєрів, класифікаторів, живильників, залізничних шляхів. Бере участь у ремонті технологічної установки.

  Повинен знати: технологічні процеси, схеми, карти установок, що обслуговуються; правила регулювання технологічного процесу, улаштування обладнання, що обслуговується, призначення та принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні властивості сировини, реагентів, продуктів, що виготовляються на підприємстві, матеріалів, які застосовуються; основи слюсарної справи; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов’язані з професійними обов’язками.

  Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або здобуття професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оператора технологічних установок 2 розряду не менше 1 року.


  4-й розряд

  Завдання та обов’язки. Здійснює ведення технологічного процесу та стежить за роботою обладнання на установках III категорії з переробки нафти, нафтопродуктів, газу, сланцю і вугілля відповідно до робочих інструкцій. Здійснює ведення технологічного процесу та стежить за роботою окремих блоків на установках I і II категорій під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Проводить регулювання продуктивності блока, установки, відділення. Запобігає і усуває відхилення процесу від заданого режиму. Здійснює контроль за виходом і якістю продукції, витратами реагентів, енергоресурсів.

  Здійснює пуск та зупинку опалювальної системи камерних і тунельних печей та регулює їх гідравлічний режим; обслуговує стрічкові конвеєри, здійснює просіювання, класифікацію нафтового коксу за фракційним складом під керівництвом оператора вищої кваліфікації на установках уповільненого коксування. Обслуговує прилади контролю та автоматики, заготовляє картограми, замінює їх, заливає пера чорнилами, перевіряє прилади на “0”. Стежить за станом кладки опалювальної системи. Здійснює пуск, зупинку установки та виведення її на режим. Готує окремі апарати і установки в цілому до ремонту. Бере участь в ремонті технологічних установок.

  Повинен знати: технологічні процеси, схеми і карти установок, що обслуговуються; улаштування технологічного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, трубопроводів, арматури; чинники, які впливають на хід процесу та якість продукції; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов’язані з професійними обов’язками.

  Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора технологічних установок 3 розряду не менше 1 року.


  5-й розряд

  Завдання та обов’язки. Здійснює ведення технологічного процесу та спостерігає за роботою обладнання на установках II категорії з переробки нафти, нафтопродуктів, газу, сланцю і вугілля відповідно до робочих інструкцій. Здійснює ведення технологічного процесу на установках I категорії під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Контролює дотримання технологічного режиму, якість сировини і продуктів, які виробляються, за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Контролює облік витрат сировини, продукції, реагентів, каталізаторів, паливно-енергетичних ресурсів. Запобігає та усуває відхилення процесу від заданого режиму. Заповнює журнал приймання і здавання чергування (зміни).

  Повинен знати: технологічні процеси, схеми і карти установок, що обслуговуються; улаштування обладнання; фізико-хімічні властивості сировини, реагентів і продуктів, які виробляються на підприємстві; Держстандарти на сировину і продукти; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов’язані з професійними обов’язками.

  Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора технологічних установок 4 розряду не менше 1 року.


  6-й розряд

  Завдання та обов’язки. Здійснює ведення технологічного процесу та спостерігає за роботою обладнання на установках I категорії з переробки нафти, нафтопродуктів, газу, сланцю і вугілля відповідно до робочих інструкцій. Керує роботами з ліквідації відхилень технологічного процесу від заданого режиму та аварій.

  Повинен знати: технологічні процеси, схеми і карти установок, які обслуговуються; кінематичні та електричні схеми технологічного обладнання; принципіальні схеми основних установок заводу та їх взаємозв’язок; технологію виробництва; інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов’язані з професійними обов’язками.

  Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора технологічних установок 5 розряду не менше 1 року.


  7-й розряд

  Завдання та обов’язки. Веде технологічний процес на установках вищої категорії; технологічних комплексах, комбінованих і великотоннажних установках з переробки нафти, нафтопродуктів, газу відповідно до робочих інструкцій. Стежить за роботою обладнання та регулює технологічний режим за показаннями контрольно-вимірювальних приладів з пульта керування. Забезпечує синхронність роботи всіх технологічних блоків і відділень (установок). Контролює дотримання параметрів технологічного процесу, виявляє, аналізує допущені відхилення від заданих режимів та керує роботою з їх своєчасної ліквідації. Забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинної документації з ведення технологічного процесу. Керує роботою операторів нижчої кваліфікації.

  Повинен знати: технологічний процес; схеми і карти технологічних комплексів (установок), що обслуговуються; принципові схеми улаштування пультів керування; методи систематизації та обробки даних за допущеними відхиленнями технологічного процесу та способи їх усунення; методику навчання персоналу комплексів (установок); інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт; властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов’язані з професійними обов’язками.

  Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора технологічних установок 6 розряду не менше 1 року.


  8-й розряд

  - у разі обслуговування установок вищої категорії, які оснащені розподільчими системами керування.

  Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора технологічних установок 7 розряду не менше 1 року.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору