Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Керівники
  4. Директор (начальник) агентства морського

Директор (начальник) агентства морського

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво, формулює, планує всі види діяльності морського агентства. Організовує й забезпечує виробничу й фінансово-валютну діяльність агентства з метою повного виконання його статутних завдань, розширення сфери діяльності та підвищення економічних показників роботи, зменшення фінансових витрат. Направляє діяльність колективу на підвищення якості та скорочення термінів організації постачання й агентського обслуговування суден у порту відповідно до інтересів судновласника й звичайної практики морського агентування.

Організовує розроблення заходів з удосконалення ефективності роботи агентства для конкурентоздатності на ринку щодо надання послуг у галузі торговельного мореплавства. Забезпечує діяльність агентства відповідно до світових стандартів шляхом упровадження передових методів роботи, застосування способів обгрунтованого планування. Організовує постійне рекламування всіх видів послуг, пов’язаних із морським агентуванням. Веде листування та радіотелефонні переговори із суднами, клієнтурою, портами, підприємствами та організаціями з питань, які входять до сфери діяльності морського агентства. Вирішує питання в межах наданих йому прав.

Здійснює контроль за належним використанням організаційної, обчислювальної техніки. Забезпечує правильну експлуатацію та технічний стан автотранспорту, закріпленого за морським агентством. Організовує та запроваджує технічне навчання працівників агентства, підвищення рівня їх знань. Контролює підготовку до проведення атестації працівників. Здійснює підбір кадрів працівників, їх розстановку й доцільне використання. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої й трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку в агентстві.

Стежить за дотриманням договірної та фінансової дисципліни, зберіганням працівниками агентства комерційної таємниці, майна та коштів. Подає пропозиції про призначення на посаду, переміщення працівників на посадах, заохочення працівників, які відзначилися, і накладання дисциплінарних покарань на порушників. Перевіряє діяльність усіх працівників агентства та надає розпорядження з виконання їх функцій.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, положення, нормативні та інші керівні документи, що стосуються питань морського агентування; нормативні акти Кодексу торговельного мореплавства України ; чинне законодавство України; міжнародні договори, конвенції та угоди з питань торговельного мореплавства; методи управління господарською, виробничою та фінансово-валютною діяльністю морського агентства; організацію агентування суден, експедирування вантажів, фрахтування суден та надання митних брокерських послуг; Положення про морське агентство; умови колективного договору; основи транспортного права та морське право; досвід завоювання позицій на регіональних та світових ринках щодо надання суднам агентських послуг; економіку, організацію праці й управління; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією в галузі морського агентування: для магістра або спеціаліста — не менше 5 років, бакалавра — не менше 7 років.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору