Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі

Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі

Завдання та обов’язки. Здійснює оперативно-технічне керівництво підготуванням та проведенням робіт із боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі. Бере участь у розробленні нормативно-технічної документації з проблеми ліквідації розливів нафти й нафтопродуктів у морі. Розробляє плани та організаційні заходи щодо забезпечення постійної готовності працівників і технічних засобів підрозділів до виконання робіт із ліквідації аварійних розливів нафти й нафтопродуктів у морі.

Бере участь у проведенні навчання щодо ліквідації розливів нафти, проводить теоретичні заняття. Визначає в кожному конкретному випадку склад та оснащеність підрозділів для виконання робіт із ліквідації аварійних розливів нафти і контролює їх підготовку для виходу на місце аварії. Контролює дотримання встановлених технологічних схем та правил охорони праці під час виконання робіт. Інформує керівництво про хід робіт із ліквідації аварійних розливів нафти. Оформлює звітну та технічну документацію.

Бере участь у розробленні заходів та рекомендацій із проведення операцій щодо ліквідації розливів нафти. Узагальнює досвід проведення робіт із ліквідації аварійних розливів нафти й нафтопродуктів у морі, розробляє пропозиції щодо вдосконалення технології робіт. Бере участь у розробленні виробничих планів та пропозицій із перспективного розвитку технічної оснащеності підрозділів.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань охорони морського середовища від забруднення нафтою та нафтопродуктами; організацію й проведення робіт із ліквідації аварійних розливів нафти й нафтопродуктів у морі, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у цій галузі; технічні характеристики спеціальних систем і устаткування, пристроїв, що використовуються під час виконання робіт із ліквідації розливів нафти; положення Міжнародної конвенції із запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), резолюції Міжнародної морської організації (ІМО) із запобігання забрудненню морського середовища тощо; організацію роботи з охорони водного навколишнього середовища; правила та норми охорони праці під час виконання робіт із ліквідації аварійних розливів нафти; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі I категорії не менше 2 років.

Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі II категорії: для магістра — не менше 1 року, спеціаліста — не менше 2 років.

Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера із боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі: для спеціаліста — не менше 1 року, бакалавра — не менше 2 років.

Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору