Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер-механік з флоту груповий

Інженер-механік з флоту груповий

Завдання та обов’язки. Забезпечує організацію технічної експлуатації закріпленої за ним групи суден з додержанням нормативних техніко-експлуатаційних вимог і мінімальних витрат на ремонт і технічне обслуговування. Спільно з механіками суден розроблює графіки технічного обслуговування), виведення судна з експлуатації на ремонт і технічне обслуговування в навігаційний період, складає відомості на поточний та середній ремонти. В період судноремонту веде облік обсягів виконаних робіт і несе персональну відповідальність за повноту та якість ремонту, витрати матеріалів, трудових і фінансових коштів на ремонт.

Організує роботу з підготовки та своєчасного пред’явлення суден до огляду Регістром, здачі флоту у технічній готовності до експлуатації, стежить за комплектуванням суден технічною документацією, запасними частинами та матеріально-технічним майном. У навігаційний період здійснює контроль за судновими екіпажами щодо виконання ними графіка технічного обслуговування, своєчасного і правильного ведення суднової технічної документації, станом технічного навчання, виконанням вимог і розпоряджень органів технічного нагляду та державних інспекцій.

Проводить технічні заняття з відроблення швидких і правильних дій при аварійних ситуаціях, внаслідок відмови ДАУ (ДУ), РУ та інших механізмів шляхом імітації відмовлення техніки. Перевіряє достовірність даних теплотехнічного контролю, у разі потреби проводить практичні заняття з цих питань. Розроблює організаційно-технічні заходи щодо підвищення рівня технічної експлуатації флоту. Всебічно сприяє упровадженню на суднах і судноремонті передових методів праці, засобів технічної діагностики і малої механізації, наукової організації технічної експлуатації, сприяє розвитку раціоналізаторської роботи, економічних методів управління.

Відповідає за своєчасність оформлення та пред’явлення рекламацій заводам-виготовлювачам (вирубникам) та судноремонтним підприємствам, облік напрацювання основних механізмів суден у групі на відмовність до середнього та капітального ремонту, заміни. Контролює заходи щодо підвищення трудової дисципліни, бере участь у вихованні, підготовці, розставленні та дипломуванні командного складу суден. Груповому інженеру-механіку з флоту в період навігації до 75% робочого часу надається для відвідування суден.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, правила ремонту суден, правила і нормативні документи Річкового Регістру, посадові інструкції та інші керівні документи з технічної експлуатації флоту; Устав внутрішнього водного транспорту, Устав служби на суднах річкового флоту, Устав про дисципліну працівників річкового транспорту; новітні досягнення в галузі вітчизняного та зарубіжного суднобудування, машинобудування та судноремонту; передові методи праці; економічні методи управління; основні положення госпрозрахунку, самофінансування і самоокупності; теоретичні основи теплотехніки, електроприводів, методів оцінки технічного стану, надійності і довговічності; техніко-експлуатаційні характеристики головних та допоміжних СЕУ суден закріпленої групи, практичні заняття в галузі використання теплотехнічних та діагностичних засобів контролю техстану; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією механіка на суднах не нижче 3-ї групи: для спеціаліста — не менше 3 років, бакалавра — не менше 4 років, молодшого спеціаліста — не менше 5 років.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору