UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів

Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів

Завдання та обов’язки. Здійснює контроль за якістю будівництва та термінами поставки суден. Бере участь у розгляді та дає висновки щодо розроблюваної проектними організаціями технічної документації, візує проекти договорів на будівництво суден, погодження на виконання додаткових робіт. Враховує відступи від проекту та аналізує їх виникнення, узгоджує повідомлення про коригування проектів. Веде нагляд за виготовленням відповідальних вузлів та конструкцій суден, узгоджує з проектними організаціями та заводами номенклатуру приймання окремих вузлів, погоджує її з прийманнями, що проводяться інспекціями Регістру.

Після отримання актів ВТК суднобудівного заводу приймає роботи з окремих етапів та вузлів. Контролює якість та комплектність виготовлених механізмів та устаткування до встановлення їх на судно, а також правильність їх технічної експлуатації після установлення на судні до здавання судна замовнику. Вирішує технічні та організаційні питання, що виникають в процесі будівництва суден.

Перевіряє готовність судна до виходу на ходові випробування, бере участь у комісіях з іспитів та приймання дослідних і головних зразків суднових механізмів та виробів у приймально-здавальних випробуваннях і спробних рейсах. Перевіряє звітну технічну документацію, що видається на судно. Бере участь у розгляданні рекламаційних актів, що надходять від пароплавств-власників суден, пред’являє суднобудівельному заводу претензії та штрафні санкції за прострочення здавання суден проти термінів, які обумовлені договорами.

Розглядає раціоналізаторські пропозиції, що відносяться до будівництва суден, робить щодо них висновки та узгоджує порядок їх затвердження. Керує роботою екіпажу з вивчення та освоєння судна до прибуття приймальної комісії. Розглядає калькуляції, кошторисно-фінансові розрахунки для обгрунтування орієнтовних цін на судна, а також на додаткові роботи, що не передбачені технічними проектами.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю продукції; систему державного нагляду, міжвідомчого та відомчого контролю за якістю; Особливі умови поставки суден громадянського призначення, Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення; Правила Регістру та правила Річкового Регістру; Устав служби на судах річкового флоту, Устав служби на судах морського флоту; Устав про дисципліну працівників річкового транспорту; методи планування підвищення якості продукції; системи, методи та засоби технічного контролю; технологію суднобудування; порядок атестації якості; правила проведення приймальних випробувань суден; організацію обліку, порядок і терміни складання звітності про якість продукції; досвід передових та зарубіжних суднобудівних підприємств щодо досягнення високих показників якості продукції та її контролю; діючі державні стандарти, технічні умови, стандарти підприємств; основи економіки, організації виробництва, праці і управління; вимоги з охорони праці до суден внутрішнього і змішаного плавання та суднового устаткування; санітарні правила до суден; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією на інженерно-технічних посадах у суднобудуванні: для магістра — не менше 7 років, для спеціаліста — не менше 10 років.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору