Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Професіонали
  4. Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства

Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства

Завдання та обов’язки. Виконує роботи із забезпечення безперебійного функціонування водопровідних та каналізаційних мереж, споруд та їх устаткування. Розробляє річні, квартальні, місячні плани різних видів ремонтів мереж, споруд, устаткування, а також інших основних фондів водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ). Забезпечує своєчасне виконання планово-запобіжних ремонтів, затверджених графіків профілактичних робіт.

Складає необхідну документацію щодо капітального та поточного ремонтів основних фондів і контролює списання матеріалів. Складає заявки та специфікації на матеріали, інструмент, запасні частини для устаткування, контролює правильність їх використання. Бере участь у перевірці технічного стану споруд, якості ремонтних робіт. Аналізує причини аварій і пошкоджень на об’єктах ВКГ та розробляє заходи щодо їх запобігання. Здійснює облік та паспортизацію об’єктів ВКГ, вносить зміни в документацію після їх ремонту.

Веде відповідну документацію з інвентаризації основних засобів виробництва. Надає практичну допомогу раціоналізаторам та винахідникам під час упровадження їх пропозицій. Контролює додержання правил і норм охорони праці, веде відповідну документацію. Здійснює контроль за своєчасною атестацією працівників, що обслуговують об’єкти підвищеної небезпеки. Бере участь у розслідуванні причин травматизму і розробляє заходи щодо його запобігання.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші матеріали щодо ВКГ; структуру підприємства; схеми водопостачання, водовідведення, зони роботи насосних станцій; правила технічної експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених пунктів; правила безпечного ведення робіт під час експлуатації системи водопостачання і водовідведення населених пунктів; правила користування комунальним водопроводом і каналізацією; будівельні норми і правила та державні стандарти на споруди водопроводу і каналізації, питну воду, вимоги до очищення стічних вод; типові норми часу на ремонт і утримання об’єктів ВКГ; основи економіки, організації праці та організації виробництва; правила обліку; методи розроблення планів (графіків) роботи та порядок звітності про їх виконання; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Провідний інженер з експлуатації споруд та устаткування ВКГ: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації споруд та устаткування ВКГ I категорії не менше 2 років.

Інженер з експлуатації споруд та устаткування ВКГ I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з експлуатації споруд та устаткування ВКГ II категорії — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

Інженер з експлуатації споруд та устаткування ВКГ II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра стаж роботи за професією інженера з експлуатації споруд та устаткування ВКГ — не менше 2 років.

Інженер з експлуатації споруд та устаткування ВКГ: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору