Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Керівники
  4. Директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.)

Директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.)

Завдання та обов’язки. Керує навчальною та виховною роботою в школі. Організовує та спрямовує діяльність усього колективу на своєчасне та якісне виконання планів з підготовки спортсменів-розрядників. Організовує методичну та спеціальну підготовку тренерів-викладачів, інструкторів-методистів, періодично проводить з ними методичні заняття. Керує роботою методичної ради. Вживає заходів для своєчасного забезпечення школи табельним майном та технікою, а також для вдосконалення навчальної та спортивної бази.

Здійснює контроль за дотриманням правил використання навчальної та спортивної техніки, інвентарю та обладнання, своєчасним та якісним їх обслуговуванням, ремонтом. Вживає заходів із запобігання аваріям та пригодам. Відповідає за виконання правил безпеки під час проведення спортивно-масових заходів. Стежить за якісним збереженням приміщень та споруд, забезпеченням безпечного ведення робіт та протипожежних заходів. Розробляє та подає на затвердження органу вищого рівня штатні розписи, кошторис доходів та видатків. Контролює правильність витрат коштів згідно із затвердженим кошторисом.

Повинен знати: постанови та рішення державних органів про основні напрями розвитку оборонно-масової, навчальної та спортивної роботи, що регламентують діяльність школи; основи трудового та цивільного законодавства; основи економіки, організації праці та управління; вітчизняний та світовий досвід у галузі технічних та прикладних видів спорту; правила з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня — не менше 5 років.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору