UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Виробництво труб
  4. Електрозварник труб на стані

Електрозварник труб на стані

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бере участь у технологічному процесі виробництва прямошовних труб великого діаметра методом електрозварювання під шаром флюсу та труб зовнішнім діаметром до 1020 мм методом спірального зварювання під шаром флюсу на трубоелектрозварювальних станах. Стежить за роботою калібрувального стана та правильним калібруванням труб відповідно до технічних умов. Заправляє стрічку та замінює ножі у відрізному пристрої. Заправляє флюс у бункер і електродний дріт у касети. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується; бере участь у його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу виробництва труб методом електрозварювання; основи технології калібрування труб; принцип роботи устаткування, що обслуговується; сортамент зварюваних труб; технічні умови на калібрування труб; основи слюсарної справи.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Бере участь у технологічному процесі виробництва труб малого та середнього діаметра методом контактного зварювання і труб зовнішнім діаметром 1020 мм і більше методом спірального зварювання під шаром флюсу на трубоелектрозварювальних станах. Обслуговує та налагоджує калібрувальний стан і летючі ножиці на заданий розмір. Обслуговує ультразвукові установки з очищення нержавіючих стрічок. Бере участь у перевалці валків. Випробовує якість зварного шва на сплющування.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи технологічного процесу виробництва труб методом контактного зварювання; будову трубоелектрозварювальних станів, іншого устаткування, що обслуговується; технічні умови на зварювані труби; технологію калібрування труб; слюсарну справу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією електрозварника труб на стані 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес виробництва труб великого діаметра електрозварюванням під шаром флюсу поздовжнім та спіральним швом, труб зовнішнім діаметром до 60 мм контактним зварюванням, труб із нержавіючих і легованих марок сталі аргонно-дуговим та атомно-водневим зварюванням без підігрівання і термообробки на трубоелектрозварювальних станах різних типів під керівництвом електрозварника труб на стані вищої кваліфікації. Обслуговує калібрувальний стан, розташований в лінії стана виробництва труб, зварюванням струмами високої або радіотехнічної частоти. Стежить за роботою формувального стана, обрізних пристроїв та інших механізмів, що встановлені в лінії трубоелектрозварювального стана, за показаннями приладів. Проводить передній кінець стрічки від стикозварювальної машини до зварювального вузла. Стежить за якістю, наявністю та рівномірним надходженням флюсу, зварювального дроту, якістю шва та зварного з'єднання. Знежирює кромки стрічки, замінює хімікати газової системи. Бере участь у перевалці валків та налагодженні стана на заданий розмір труб; поточному ремонті устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес виробництва труб методами контактного аргонно-дугового та атомно-водневого зварювання; технологію формування труб; будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації трубоелектрозварювального стана; що обслуговується; властивості металу під час зварювання труб; марки сталі.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електрозварника труб на стані 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес виробництва труб зовнішнім діаметром понад 60 мм контактним зварюванням, труб різного діаметра зварюванням опором і струмами високої або радіотехнічної частоти, труб із нержавіючих та легованих марок сталі аргонно-дуговим та атомно-водневим зварюванням з підігріванням і термообробкою в потоці трубоелектрозварювального стана, труб зварюванням струмами високої частоти на стикозварювальній машині в лінії безперервного стана під керівництвом електрозварника труб на стані вищої кваліфікації. Формує трубну заготовку на станах спірального зварювання з формуванням аппаратом типу "Равлик" з накладанням технологічного шва. Виконує роботи на другій головці станів спірального зварювання труб, на формувальному стані позавчасного автоматичного зварювання трубної заготовки та труб відповідального призначення під шаром флюсу. Стежить за роботою формувального стана. Регулює пристрої, що направляють стрічку в формувальні валки. Бере участь в підборі режимів зварювання, перевалці та налагодженні стана. Замінює різці та феритові штанги.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес виробництва труб зварюванням тертям, струмами високої або радіотехнічної частоти, причини браку та способи їх усунення; підбір індукторів, штанг, газового підпора; способи налагодження станів, трубовідрізних засобів; вимоги державних стандартів до труб, що випускаються.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електрозварника труб на стані 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Веде технологічний процес виробництва труб великого діаметра електрозварюванням під шаром флюсу спіральним і поздовжнім швом, труб малого та середнього діаметрів методом контактного зварювання, труб різного діаметра зварюванням опором і струмами високої або радіотехнічної частоти, труб із нержавіючих і легованих марок сталі методом аргонно-дугового та атомно-водневого зварювання на трубоелектрозварювальних станах різних типів. Виробляє труби зварюванням струмами високої частоти на стикозварювальних машинах в лінії безперервного стана. Стежить за роботою механізмів зварювального вузла. Замінює феритне осердя та індуктор. Заготовляє та установлює різці для видалення грату та проточування кілець. Налагоджує зварювальний вузол на заданий розмір труб. Контролює якість зварного шва, флюсу та електродного дроту, замінює та проточує електродні кільця, замінює електроди зварювальних головок. Налагоджує газову систему. Замінює валки та технологічний інструмент. Виконує поточний ремонт устаткування, що обслуговується.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: технологічний процес виробництва труб усіма видами зварювання; режим зварювання; конструктивні особливості трубоелектрозварювальних станів різних типів, зварювальних головок, засобів ручного та автоматичного керування; вимоги до комплектів валкового інструменту стана.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електрозварника труб на стані 5 розряду не менше 1 року.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору