Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Робiтники
  4. Дозувальник харчової продукції

Дозувальник харчової продукції

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Дозує, відвантажує, відміряє один вид сировини, продукту чи напівфабрикату. Під час дозування кускової, пасто- або тістоподібної сировини: ділить сировину на порції, куски установленої ваги. Відсікає визначену кількість вручну або на подільнику, не допускаючи відхилень від стандартної ваги. Проводить контрольне зважування порцій, кусків. Під час дозування сипучої або рідкої сировини, продукту: відміряє (відвантажує) визначену технологією кількість (об’єм) вручну, апаратами-вимірниками або на автоматичних вагах. Наповнює вимірники сировиною, продуктом або на автоматичних вагах. Наповнює вимірники сировиною, продуктом або напівфабрикатом. Підігріває. Контролює вагу, об’єм, густину. Випускає сировину з вимірників, видаляє піну. Відкриває та закриває вентилі. Підраховує упаковки та наклеює на них етикетки.

Повинен знати: види сировини та вимоги до дозування, правила роботи на вагах, апаратах-вимірниках.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


2-й розряд

Завдання та обов’язки. Дозує одночасно два види сировини, напівфабрикатів, продукту на дозувальних апаратах періодичної та безперервної дії. Підносить вручну, підвозить, подає по трубопроводу або за допомогою транспортних механізмів сировину, напівфабрикати, продукти у бункери, приймальні баки, дозатори, вимірники. Перевіряє органолептично якість сировини, що дозується, напівфабрикатів, продуктів та відсортовує нестандартні. Контролює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів густину та вологість сировини, режими дозування. Сигналізує про наповнення вимірника або збірника. Запобігає забиванню сировиною живильника. Розбирає дозувальні автомати, апарати, агрегати. Веде облік.

Повинен знати: будову та принцип дії дозуючих механізмів, автоматів, напівфабрикатів; види і властивості продуктів, що дозується, матеріалів; послідовність дозування продуктів; сигналізацію під час дозування; вимоги до точності дозування.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дозувальника харчової продукції 1 розряду — не менше 0,5 року.


3-й розряд

Завдання та обов’язки. Веде процес дозування сировини, напівфабрикатів, продуктів на автоматичних дозувальних станціях або веде комплекс процесів дозування і приготування суміші заданого складу на дозуючих та змішувальних установках різних систем. Веде процес дозування кісткового борошна, цукрової пудри. Коригує склад суміші при зміні якості, вологості, вмісту основної сировини і її засміченості. Змішує компоненти. Усуває несправності в роботі устаткування. Контролює за результатами аналізів якість і однорідність суміші. Веде облік і розрахунок продуктів при дозуванні.

Повинен знати: будову дозуючого та змішувального устаткування; рецептуру суміші; способи коригування складу суміші; нумерацію і місткість силосів над дозаторами, продуктивність дозаторів на різних режимах роботи, правила її визначення, норми виходу дозованих продуктів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дозувальника харчової продукції 2 розряду — не менше 1 року.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору