Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Керівники
  4. Головний винороб

  Головний винороб

  Завдання та обов’язки. Забезпечує впровадження на підприємстві прогресивних технологій та режимів виробництва вина та виноматеріалів, економічно ефективних методів ведення технологічних процесів, які спрямовані на зниження матеріальних витрат, виробництво високоякісної, конкурентоспроможної продукції. Керує ходом технологічного процесу, контролює дотримання технологічної дисципліни на всіх стадіях виробництва, правильну і раціональну експлуатацію технологічного устаткування.

  Стежить за своєчасним проведенням обробки технологічних місткостей. Забезпечує випуск вина та соків відповідно до вимог стандартів і технічних умов, своєчасне приймання виноматеріалів за кількістю та якістю, дотримання всіх параметрів під час зберігання сировини. Забезпечує дотримання санітарних норм на виробництві. Бере участь у розробленні нових видів продукції, забезпечує підготовку технологічної документації. Керує розробленням рецептур, технічних умов на сировину й основні та допоміжні матеріали, прогресивних норм витрат. Керує проведенням дослідних та експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів виробництва вина та соків. Бере участь у розробленні планів переробки винограду за сортами, графіків збирання та приймання сировини на переробку, планів постачання виноматеріалів на виробництво.

  Бере участь у роботі з визначення й закріплення сировинних зон. Забезпечує виконання технологічних вимог до хімічного складу ягід у процесі дозрівання. Визначає технічну зрілість урожаю для кожного типу вина. Організовує своєчасну підготовку технологічного устаткування і тари до сезону переробки сировини. Бере участь у роботі комісії з визначення готовності підприємства до сезону переробки. Контролює використання потужностей, відходів виробництва, тари. Планує роботу підпорядкованих підрозділів. Проводить контроль ведення технологічної документації та обліку виробництва. Аналізує причини браку і випуску продукції низької якості, бере участь у розробленні заходів з метою запобігання і усунення браку. Складає встановлену звітність.

  Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні методичні й нормативні матеріали з технологічної підготовки та організації виробництва; основи управління; технологію виробництва сусла, вина і методи хіміко-технологічного контролю їх якості; основи мікробіології вина; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи технологічного устаткування; технічні вимоги до виноробної сировини, матеріалів та готової продукції; стандарти та технічні умови; нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії; види браку і способи запобігання йому; досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств щодо прогресивної технології виробництва вина та виноматеріалів; основи економіки; законодавство про працю; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

  Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня — не менше 5 років.

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору