Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
  3. Робiтники
  4. Розливальник утфелю

Розливальник утфелю

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Розливає утфель у форми під час головного способу виробництва рафінаду під керівництвом розливальника вищої кваліфікації. Заштопує форми, перекидає і вставляє їх у гнізда розливних вагонів. Підкочує вагони до розливного приладу. Править залиті утфелем форми, встановлює їх у точно вертикальному положенні. Перемішує верхній шар утфелю у формах. Підрізає, насікає та згущує верхній шар охололого утфелю у формах за допомогою лопаток, ножів та рульовочних машин. Проводить рульовку утфелю в головних формах.

Повинен знати: правила розливу утфелю у форми і розмір встановленого недоливу; кількість, якість та властивості клерсу, що використовується для заливання утфелю в форми; призначення процесу рульовки утфелю, правила технологічного режиму розливного відділення; температурний режим вибілювання утфелю; способи запобігання та усунення браку.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов’язки. Організовує роботу дільниці розливу та обробки утфелю перед вибілюванням. Веде виробничий процес розливання, рульовки, додаткової кристалізації та охолодження утфелю згідно з технологічними інструкціями. Забезпечує безперебійну роботу устаткування та контрольно-вимірювальних приладів. Запобігає відхиленню технологічного процесу від заданого режиму та встановлює причини відхилення. Бере участь у налагодженні устаткування та усуває несправності в його роботі.

Повинен знати: схему технологічного процесу розливного відділення; будову, принцип роботи, правила технічної експлуатації обслуговуваного устаткування і контрольно-вимірювальних приладів; фізико-хімічні та технологічні властивості утфелів; правила регулювання технологічного процесу, ведення встановленого обліку продукції в розливному відділенні; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та мінімальна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією розливальника утфелю 2 розряду — не менше 1 року.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору