Аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
  1. Работа в Украине
  2. Управление персоналом
  3. Ведение кадрового учета
  4. Практика складання, внесення змін і застосування

Практика складання, внесення змін і застосування

Штатний розпис, як правило, складають в цілому по підприємству і затверджують на кожний календарний рік до його початку. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штатного розпису окре¬мого структурного підрозділу.

Штатний розпис, як правило, складають в цілому по підприємству і затверджують на кожний календарний рік до його початку. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штатного розпису окремого структурного підрозділу.

Розроблення штатного розпису має здійснюватися на основі затверджених структури і чисельності, положення про оплату праці та з урахуванням вимог нормативно-правових актів.

Розробляє штатний розпис, як правило, відділ організації праці та заробітної плати. На підприємствах, де такий відділ не створено, розроблення цього локального нормативного акта може покладатися на інший структурний підрозділ (наприклад, кадрову службу) або, за рішенням керівника підприємства, на окремого спеціаліста в порядку, передбаченому внутрішніми нормативно-правовими актами.

Будь-які зміни, що стосуються штатного розпису, вносяться лише на підставі наказу по підприємству (належать до наказів із загальної діяльності). Причому в разі структурної перебудови видається наказ про затвердження нового штатного розпису і скасування чинного (як правило, новий наказ набуває чинності з першого числа наступного місяця). В інших випадках наказом вносяться зміни без перезатвердження чинного штатного розпису.

Дата введення нового штатного розпису або дата виведення посад (професій), внесення змін до раніше визначених умов праці мають бути такими, щоб підприємство, як цього вимагає стаття 49г КЗпП, мало змогу не пізніше ніж за два місяці попередити працівників, яких стосуються зміни.

Якщо працівники підлягають вивільненню, підприємству необхідно направити державній службі зайнятості за місцем розташування статистичну інформацію за формою № 4-ПН (план), затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 грудня 2005 року № 420.

З урахуванням зазначеного дату набуття чинності новим штатним розписом, виведення посад (професій), змін умов праці рекомендується визначати в межах не менше двох місяців від дня реєстрації відповідного наказу.


Джерело "Довідник кадровика"

Если вам нужен персонал размещайте бесплатно вакансию на сайте!

Разместить вакансию

Ищите работу?

Ищите персонал?

Другие документы:

КЗоТ (Кодекс законов о труде Украины)

Электронная версия кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) на рус. и укр. языках

ДКХП Украины

Справочник квалификационных характеристик профессий работников, 87 выпусков online.

Классификатор профессий 2007г.

В классификатор профессий уже внесены все правки, изданные после 2005 года

Бланки кадровых отчетов

Бланки всех основных отчетов, которые кадровик обязан сдавать в два фонда

Положения об отделах

Примеры положений об отделах, о приеме / увольнении, положения о персонале

Бланки трудовых приказов

Бланки самых распространенных приказов, необходимых в работе кадровику

Трудовые соглашения

Примеры различных видов трудовых соглашений для компаний разных сфер

↑ Наверх