Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Управління персоналом
  3. Ведення кадрового обліку
  4. Практика складання, внесення змін і застосування

  Штатний розпис, як правило, складають в цілому по підприємству і затверджують на кожний календарний рік до його початку. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штатного розпису окре¬мого структурного підрозділу.

  Практика складання, внесення змін і застосування

  Штатний розпис, як правило, складають в цілому по підприємству і затверджують на кожний календарний рік до його початку. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штатного розпису окремого структурного підрозділу.

  Розроблення штатного розпису має здійснюватися на основі затверджених структури і чисельності, положення про оплату праці та з урахуванням вимог нормативно-правових актів.

  Розробляє штатний розпис, як правило, відділ організації праці та заробітної плати. На підприємствах, де такий відділ не створено, розроблення цього локального нормативного акта може покладатися на інший структурний підрозділ (наприклад, кадрову службу) або, за рішенням керівника підприємства, на окремого спеціаліста в порядку, передбаченому внутрішніми нормативно-правовими актами.

  Будь-які зміни, що стосуються штатного розпису, вносяться лише на підставі наказу по підприємству (належать до наказів із загальної діяльності). Причому в разі структурної перебудови видається наказ про затвердження нового штатного розпису і скасування чинного (як правило, новий наказ набуває чинності з першого числа наступного місяця). В інших випадках наказом вносяться зміни без перезатвердження чинного штатного розпису.

  Дата введення нового штатного розпису або дата виведення посад (професій), внесення змін до раніше визначених умов праці мають бути такими, щоб підприємство, як цього вимагає стаття 49г КЗпП, мало змогу не пізніше ніж за два місяці попередити працівників, яких стосуються зміни.

  Якщо працівники підлягають вивільненню, підприємству необхідно направити державній службі зайнятості за місцем розташування статистичну інформацію за формою № 4-ПН (план), затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 грудня 2005 року № 420.

  З урахуванням зазначеного дату набуття чинності новим штатним розписом, виведення посад (професій), змін умов праці рекомендується визначати в межах не менше двох місяців від дня реєстрації відповідного наказу.


  Джерело "Довідник кадровика"


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору