Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Управління персоналом
  3. Ведення кадрового обліку
  4. Юрист у штаті чи за угодою?

  Юрист, що працює на підприємстві, знає всі тонкощі роботи "своєї" організації — від статуту до подробиць щодо "оптимізації оподаткування", які не підлягають розголошенню. Тому при вирішенні деяких питань він може виявитися особою, значно кориснішою, ніж найвидатніші "вузькі" спеціалісти, які працюють у цій галузі права.

  Юрист у штаті чи за угодою?

  Постає питання: чи буде за такого потоку інформації логічним твердження про те, що знання законів не звільняє від відповідальності. Тому що встежити за всіма змінами, які відбуваються, й адекватно на них прореагувати полі або малим колективом дуже складно. Сьогодні компанії усвідомлюють, що їх господарська юність має постійно супроводжуватися юридично. Адже вчасно отримана юридична консультація або професійно підготовлені контракти багато в чому убезпечують і від можливих спірних ситуацій і значних фінансових втрат.

  От тільки яку модель співробітництва з фахівцями або фахівцями в сфері юриспруденції обрати? Щоб дістати задовільну відповідь на поставлене питання, важливо правильно оцінити стан, в якому наразі перебуває компанія, а також врахуватистратегію її подальшого розвитку — поточні обсяги робіт у правовому полі для забезпечення життєдіяльності компанії, виділені на це кошти з бюджету — і мати чітке уявлення щодо цінності самого питання, тобто добре знати, наскільки важливо його вирішити і наскільки це терміново.

  Також слід розуміти, на який дохід або яку економію коштів ви розраховуєте, обравши ту чи іншу модель співробітництва з фахівцем у сфері юриспруденції, вміти передбачити, як це позначиться на конкретних результатах діяльності компанії. Рішення має бути виваженим, і головне — прийняти його треба своєчасно.
  Розглянемо всі можливі моделі юридичного супроводження господарської діяльності компанії.

  Юрист за договором підряду

  Розглянемо першу модель супроводження — залучення юриста за договором підряду для виконання певного обсягу робіт. Як правило, це юрист, який провадить індивідуальну практику. У нього на обслуговуванні перебуває одночасно кілька компаній. Для організації це найдешевший спосіб одержання юридичної допомоги, тому що юрист не перебуває у штаті компанії, для нього не потрібно створювати робоче місце, його робота оплачується згідно з підписаним із ним договором — за надану послугу чи за відпрацьований час.

  Недоліки такої форми співробітництва:
  1) не завжди висока якість виконання роботи через вузьку спеціалізацію юриста або поверхневий підхід до вирішення питань, що постають;
  2) неготовність взяти на себе весь обсяг виконуваних робіт, якого потребують правові відносини;
  3) ризик, що в критичний момент юрист не зможе приділити вашій компанії достатньо уваги, тобто віддати певну кількість свого часу, через те що має проекти одночасно з вами й іншими замовниками.

  Юрист у штаті підприємства

  Наступна форма співробітництва — юрист, що працює в компанії за наймом та зарахований у штат організації на умовах повної або часткової зайнятості.
  Ця форма співпраці більш прийнятна для стабільних компаній із однією або кількома сферами діяльності, оскільки дає можливість постійного супроводження питань, пов'язаних із життєдіяльністю цих організацій, і швидкого реагування на труднощі, які виникають у правовому полі.

  Юрист, що працює на підприємстві, знає всі тонкощі роботи "своєї" організації — від статуту до подробиць щодо "оптимізації оподаткування", які не підлягають розголошенню. Тому при вирішенні деяких питань він може виявитися особою, значно кориснішою, ніж найвидатніші "вузькі" спеціалісти, які працюють у цій галузі права.

  Мінусами такого фахівця зазвичай є "однобоке" бачення ним шляхів вирішення проблеми або конфліктної ситуації, ризик загрузнути в рутині, тобто нездатність розв'язувати складніші й глобальніші завдання.

  Звичайно, якщо дозволяє бюджет, можна створити кілька робочих місць зі спеціалізацією кожного з юристів, а керівник утвореного в такий спосіб юридичного відділу залишить собі вирішення складних питань. Безумовно, сенс у створенні юридичного відділу є, та при цьому слід прорахувати:
  1) економічну доцільність;
  2) раціональність такого рішення, оскільки досвід показує, що більшість функцій, покладених на керівника юридичного відділу, — адміністративні.

  Приймаючи рішення щодо створення юридичного відділу на підприємстві, необхідно брати до уваги дані аналізу і прогнози стосовно обсягів робіт для такого підрозділу.

  Ведення справ юридичною фірмою

  Компанія може залучити до співробітництва юридичну фірму для супроводження її господарської діяльності.
  Найчастіше компанії користуються послугами юридичних фірм при вирішенні господарських спорів, конфліктів із податковими органами, питань, пов'язаних із корпоративним правом (створення, реорганізація, ліквідація юридичних осіб, спори між акціонерами й засновниками), при виникненні конфліктів між суб'єктами підприємницької діяльності, у тому числі судових, у процесі договірної роботи тощо.

  Переваги цієї моделі співробітництва:
  - у штаті солідної юридичної фірми завжди знайдеться фахівець потрібної спеціалізації, що забезпечить очікуваний результат;
  - компанія платить тільки за результат виконаних робіт із урахуванням витраченого на них часу.

  У повсякденному житті організації постійно виникає досить багато дрібних, формальних питань (наприклад, супроводження стандартних форм договорів у будь-якій сфері діяльності, які були вже розроблені раніше). Виконання таких робіт не потребує високої кваліфікації, їх може здійснювати співробітник усередині компанії, котрий має мінімальний досвід роботи в юриспруденції.

  Комплексна модель

  Розглянемо комплексну, системну модель, яка передбачає супроводження господарської діяльності компанії як юристом/юридичним відділом у штаті організації, так і залученою до співпраці юридичною фірмою.

  При виборі такої моделі співробітництва потрібно вміти чітко й грамотно формулювати завдання й правильно розподіляти функціональні о6ов'язки як між співробітниками самого структурного підрозділу (юридичного відділу), так і між ними та юридичною фірмою. Важливо розуміти: йдеться про досягнення цілей різного рівня, тож і установка завдань має бути відповідною. Керівництво цим процесом, як правило, покладається на начальника юридичного відділу підприємства або на топ-менеджера, що здійснює управління організацією.

  Відповідальна "за процес" особа збирає інформацію зі стратегічних питань у правовому полі, враховує її при довгостроковому плануванні й розподілі завдань між юридичною фірмою і власним юридичним відділом.

  Розподілити функціональні обов'язки всередині юридичного відділу допомагають правильно прописані й уведені в дію Положення про роботу юридичного відділу та Посадова інструкція кожного з працівників.

  Аби ці документи були в організації не просто для "галочки", складаючи їх, слід враховувати всі елементи робочого процесу, формулювати завдання простою, зрозумілою мовою. Інструкції добре "працюють", коли всі прописані завдання, обов'язки, права й сфери відповідальності випливають зі стратегічного й тактичного бачення кінцевої мети. За допомогою інструкцій легко здійснювати загальне керівництво й контроль виконання поставлених перед відділом завдань.

  Розглянувши всі можливі варіанти позиціонування організації в правових рамках у такому інтенсивному й жорсткому світі, яким є бізнес, доходимо висновку, що єдиного рецепта в цьому питанні немає. Те, що буде ідеальним для однієї компанії, може дати діаметрально протилежний результат для іншої. Слід врахувати ще одне: важливо передбачати тенденції розвитку будь-яких дій або бездіяльності та їх наслідки ще до того, як вони матимуть місце.

  Тільки беручи до уваги всі згадані обставини та умови, можна обрати найбільш правильний шлях юридичного супроводження господарської діяльності, що дасть змогу компанії вибудувати ідеальну систему правових рекомендацій, котра, у свою чергу, скоротить як грошові й часові витрати, так і трудові ресурси.

  Джерело: видання "Кадровик"


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору