UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Готельний бізнес
 4. Посадова інструкція консьєржа (укр.)

Посадова інструкція консьєржа (укр.)

(назва установи, організації)
Затверджую
(уповноважена особа)
(ПІБ, підпис)
"___"_______________20__р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КОНСЬЄРЖА

I. Загальні положення

 1. Ця посадова інструкція визначає статус, функціональні обов'язки, права і відповідальність Консьєржа.
 2. Консьєрж належить до професійної групи «Робітники», є штатним співробітником (підрозділу, групи _______________) підприємства, призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора підприємства у встановленому трудовим законодавством порядку за поданням ____________.
 3. Консьєрж підпорядковуєтся безпосередньо __________________.
 4. Кваліфікаційні вимоги:
  • 4.1. Повна або базова загальна середняі освіта. Професійно-технічна освіта, первинна професійна підготовка або перепідготовка у навчальному закладі чи на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
  • 4.2. Консьєрж повинен знати:
   • - нормативні акти органів центральної влади та місцевого самоврядування з питань санітарії та гігієни, благоустрою, утримання будинку;
   • - стандарти з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки, правила безпечного користування засобами життєзабезпечення в місцях загального користування;
   • - організаційні вимоги щодо схоронності майна, розташованого у будинку, та службові інструкції, що встановлюють порядок нагляду за ним;
   • - місця розташування правоохоронних органів та спосіб встановлення зв’язку з ними;
   • - номери телефонів виклику таксі, швидкої допомоги, пожежної охорони, міліції, аварійної служби газу, охорони, диспетчерських житлово-експлуатаційних підприємств тощо, підстави термінового виклику;
   • - розташування технічних систем та засобів охоронного призначення: засобів охоронної, охоронно-пожежної та тривожної сигналізації, технічного захисту, контролю доступу та охоронного телебачення, засобів зв’язку, освітлення, протипожежного захисту, що знаходяться у під’їзді, і правила користування ними;
   • - основи кримінального та адміністративного законодавства про майнові правопорушення щодо майна власників, а також про адміністративну відповідальність за хибний виклик спеціальних служб, а також про кримінальну відповідальність за ненадання допомоги.

II. Завдання та обов'язки

Консьєрж:

 1. Стежить за схоронністю визначеного власником будинку у під’їзді за вказаним робочим місцем рухомого і нерухомого майна, що включене до відповідного переліку, та збереженням його цілісності та справності.
 2. Проводить відкрите візуальне спостереження за цим майном. У разі реальної загрози негативного безпосереднього впливу факторів кримінального, побутового або екологічного характеру вживає заходів щодо рятування майна: вмикає сигналізацію, блокує вхід і вихід, сповіщає консьєржів в інших під’їздах, відповідні компетентні служби.
 3. Стежить за наявністю, справністю та умовами безпечного побутового користування технічними системами та засобами життєзабезпечення: дверним обладнанням, ліфтовим господарством, сходовими огорожами, санітарно-технічним обладнанням, енергообліковою та освітлювальною апаратурою, системами екологічної безпеки та сповіщення, апаратурою зв’язку, засобами сміттєвидалення, розташованими у місцях загального користування. У разі виявлення пошкоджень, зіпсованості, спрацьованості або закінчення експлуатації цих систем та засобів терміново доповідає відповідним службам.
 4. Зберігає ключі від підсобних приміщень, горищ, підвалів, запасних виходів тощо, необхідність доступу до яких може виникнути при аварійних ситуаціях.
 5. Стежить за санітарним станом вестибюля та місць загального користування у під’їзді будинку.
 6. Періодично перевіряє справність технічних систем та засобів охоронного призначення: технічних систем та засобів охоронної, охоронно-пожежної та тривожної сигналізації, технічного захисту, контролю доступу та охоронного телебачення, засобів зв’язку, освітлення, спостерігає за входом до під’їзду та виходу з нього громадян, дотриманням ними норм санітарії та гігієни у місцях загального користування під’їзду, зачиненням вхідних дверей під’їзду у нічний час.
 7. Повідомляє у разі наявності внутрішнього зв’язку мешканців за їхніми заявками про прибуття відвідувачів. Інформує відвідувачів про розташування квартир та службових приміщень на поверхах будинку.
 8. Приймає та передає об’єкт спостереження та ключі від приміщень по закінченні зміни згідно з інвентаризаційним описом матеріальних цінностей.

III. Права

Консьєрж має право:

 1. В межах своєї компетенції вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню робіт та усунення виявлених недоліків.
 2. Ознайомлюватися з документами керівництва щодо кадрової політіки , трудовіх відносин та критеріїв оцінки якості виконання його посадових обов'язків.
 3. Вимагати надання справочної інформації, матеріалів та інструментів необхідніх для виконання своїх посадових обов'язків.
 4. Вимагати від керівників сприяння у виконанні обов'язків, що передбачені цією інструкцією.

IV. Відповідальність

Консьєрж несе відповідальність за:

 1. порушення правил техніки безпеки, протипожежних, санітарних та інших правил.
 2. не дотримання трудової і виконавської дисципліни.
 3. невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків згідно цієї інструкції в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
 4. спричинення прямого матеріального збитку, також як і за дії (або бездіяльність), що привели до такого матеріального збитку.
 5. правопорушення, вчинені в процесі своєї трудової діяльності в межах, визначених чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України.

V. Умови роботи

 1. Режим роботи Консьєржа визначається відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на підприємстві та трудовим договором (контрактом).


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору