Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Логістика, доставка, склад
  4. Посадова інструкція завідуючого господарством (укр.)

  Посадова інструкція завідуючого господарством (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУЮЧОГО ГОСПОДАРСТВОМ


  I. Загальні положення
  1. Завідуючий господарством підприємства належить до категорії керівників.
  2. Призначення на посаду завідуючого господарством підприємства та звільнення з неї здійснюється наказом Голови правління з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
  3. Завідуючий господарством підприємства підпорядковується безпосередньо заступнику Голови правління.
  4. Завідувач господарства повинен знати:
   - перспективу розвитку галузі та підприємства.
   - порядок складання встановленої звітності.
  5. На посаду завідувача господарства призначається особа, яка має:
   - повну або вищу освіту відповідного напрямку.
   - стаж роботи за спеціальністю: не менше 3 років.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Організує забезпечення підприємства усіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами ( напівфабрикатами, інструментами, господарським інвентарем, і.т.п.).
  2. Проводить нагляд за матеріально-технічним станом офісних і виробничих приміщень.
  3. Координує роботу по усуненню поточних поломок, недоліків які перешкоджають роботі підприємства.
  4. Розробляє і реалізує способи зручної експлуатації території підприємства (офісних, складських, виробничих, прилеглих територій.).
  5. Звітується щотижня за виконану роботу перед керівництвом підприємства.
  6. Керує розробленням перспективних планів матеріально-технічного забезпечення виробництва на основі визначення потреби підрозділів в матеріальних ресурсах, складання матеріальних балансів та заявок на розподілені за планом матеріальні ресурси.
  7. Бере участь в узгодженні умов і складанні договорів поставок з матеріально-технічного забезпечення підприємства.
  8. Забезпечує цілковиту реалізацію виділених фондів і планів забезпечення згідно з установленою кількістю, якістю та комплектністю.
  9. Виконує роботу, пов’язану з підготовкою претензій до постачальників у разі порушення ними договірних зобов’язань.
  10. Узгоджує з постачальниками зміни умов укладання договорів.
  11. Очолює роботу з ресурсозбереження, техніко-економічного аналізу в галузі матеріально-технічного забезпечення.
  12. Керує розробленням нормативів потреби і виробничих (складських) запасів матеріальних ресурсів.
  13. Здійснює організацію оперативного обліку постачальницьких операцій, переписування матеріальних ресурсів.
  14. _________________________________________________________________.
  15. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Завідуючий господарством має право:
  1. ознайомлюватись з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності відділу.
  2. вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо поліпшення діяльності підприємства (відділу).
  3. в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи, здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Завідуючий господарством несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією,— в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності,— в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору