Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит
  4. Посадова інструкція обліковця (укр.)

  Посадова інструкція обліковця (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ОБЛІКОВЦЯ


  I. Загальні положення
  1. Обліковець відноситься до категорії технічних виконавців.
  2. На посаду обліковця призначається особа, яка має середньо-технічну освіту.
  3. Обліковець повинен знати:
   - Законодавство України.
   - Технічні характеристики товару, основні властивості.
   - Правила внутрішнього трудового розпорядку.
   - Правила и норми охорони праці техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки.
  4. Обліковець в своїй діяльності керується:
   - Цією посадовою інструкцією.
   - Внутрішніми документами підприємства.
  5. Обліковець підпорядковується безпосередньо керівнику відділу обліку та контролю.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Здійснювати операції по прийняттю, обліку первинної документації.
  2. Перевіряє отримані первинні документи за формою та змістом.
  3. Систематизує отримані первинні документи, переносить інформацію, відображену в цих документах в базу підприємства.
  4. Контролює звіти по складах на правильність оформлення товарних накладних, підписів операторів, комірників, чи працівників відповідальних за видачу товару, правильність виписки товару.
  5. Архівує звіти за останні 2 місяці.
  6. Оформлює повернення по базі, перевіряє контрагентів, дати, ціни.
  7. Перевіряє повернення здійсненні магазином.
  8. Проводить звірку руху товару менеджер-склад-контрагент.
  9. Контролює своєчасність подачі звітів з виправленнями комірниками складу.
  10. При перевірці звітів вибірково звіряти накладні з базовими проводками, усувати недоліки в заповненні.
  11. Вимагати від працівників відповідальних за оформлення документів які відображають рух товарно-матеріальних цінностей правильності заповнення первинних документів.
  12. Виводить підсумки цифрової інформації в цих документах за її видами, напрямками та періодами.
  13. Готує проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій і подає їх до розгляду керівнику.
  14. Своєчасно доповідати керівництву про всі обставини, які ускладнюють виконання безпосередніх функцій оператора.
  15. Ніколи ні в якому вигляді не розголошувати інформацію поза підприємством про рух товарно-матеріальних цінностей на підприємстві.
  16. Використовувати інвентар за призначенням (ПК експлуатувати згідно інструкції).
  17. Дотримуватись чистоти і порядку на робочому місці.
  18. Забезпечувати збереження бухгалтерських документів.
  19. Вчасно оформлювати прихідні накладні на товарний асортимент.
  20. Готує дані та форми документів для розрахункових операцій.
  21. Здійснює реєстрацію документів що надходять у підрозділ бухгалтерського обліку.
  22. Комплектує документи у хронологічному порядку, забезпечує зручність користування ними при потребі перевірки.
  23. _________________________________________________________________.
  24. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Обліковець має право:
  1. Ознайомлюватись з рішеннями керівництва щодо його діяльності.
  2. Приймати участь в обговоренні питань ефективного виконання ним своїх посадових обов’язків.
  3. Вносити на розгляд керівника пропозиції щодо покращення діяльності відділу.
  4. Підписувати візувати документи в межах своєї компетенції.
  5. Вимагати від керівника сприяння щодо виконання своїх прав і обов’язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Обліковець несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - в межах, визначених діючим законодавством України.
  2. За вчинення матеріальної шкоди, - в межах, визначених діючим законодавством України.
  3. За здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність, - в межах, визначених діючим законодавством України.
  4. Обліковець несе повну матеріальну відповідальність за збереження первинних документів, правильність внесених в базу даних цифрових показників які відображають рух товарно-матеріальних цінностей, достовірність поданих на розгляд керівництва звітів.
  5. _________________________________________________________________.
  6. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору