Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Транспорт, автосервіс
  4. Посадова інструкція вантажника (укр.)

  Посадова інструкція вантажника (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВАНТАЖНИКА


  I. Загальні положення
  1. Вантажник приймається на роботу і звільняється від виконуваної роботи наказом директора (керівника підприємства).
  2. Вантажник безпосередньо підпорядковується завідуючому складом.
  3. У своїй роботі вантажник керується нормативно-правовими і законодавчими актами України та цією посадовою інструкцією.
  4. На посаду вантажника може бути прийнятий працівник із загальною середньою освітою без пред’явлення вимог до стажу роботи.
  5. Вантажник повинен знати:
   - номенклатуру виробів що відпускаються зі складу;
   - організацію вантажно-розвантажувальних робіт;
   - умови перевезення, складування, перенесення вантажів;
   - форми документів на прийом і відправлення вантажів;
   - розташування складів і місць навантаження і розвантаження вантажів;
   - порядок прийому і здавання вантажів;
   - допустимі габарити при навантаженні вантажів на автомашини, при навантаженні вантажів із залізничних вагонів і укладанні їх у штабель;
   - правила навантаження і розвантаження вантажів;
   - застосування навантажувально-розвантажувальних пристроїв;
   - правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
   - норми і вимоги охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Навантажувати, перевозити, переносити і розвантажувати внутрішньо складський вантаж.
  2. Здійснювати доставку товару до транспортного засобу покупця.
  3. Надавати рекомендації клієнту складу про розміщення придбаного товару в транспортному засобі.
  4. Швидко та ввічливо обслуговувати клієнта.
  5. Дотримуватись охайного зовнішнього вигляду.
  6. Забезпечувати чистоту на складі і прилеглій території.
  7. Розміщувати на власному верхньому одязі ідентифікатори.
  8. Надати пропозиції щодо покращення умов складу, та покращення умов обслуговування.
  9. Чітко проставляти фактично видану кількість товару і підпис.
  10. В разі видачі іншого товару (не того що вказаний в накладній) здійснити доставку товару (обмін товару).
  11. Заміна бракованого товару.
  12. Товарам без упаковки, або в пошкодженій упаковці надати товарного вигляду (обмотати скотчом, замінити упаковку).
  13. _________________________________________________________________.
  14. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Вантажник має право:
  1. доповідати про всі недоліки виявлені в роботі складу завідуючому складу.
  2. вносити пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов’язками.
  3. _________________________________________________________________.
  4. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Вантажник несе відповідальність за:
  1. якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків.
  2. дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
  3. дотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.
  4. з подання завідуючого складу за невиконання безпосередніх обов’язків, за результатами місяця, керівником підприємства накладається штраф.
  5. створення ситуації на складі, яка унеможливлює завантажувально-розвантажувальні роботи через недотримання трудової дисципліни, недбалого відношення до роботи, до клієнтів, тягне за собою покарання як за повторне порушення (сума 100 гривень).
  6. обґрунтовані скарги на роботу складу з боку клієнтів магазину розглядаються як порушення безпосередніх обов’язків вантажника.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору