UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Будівництво, архітектура
 4. Посадова інструкція машиніста бурової установки 4-го розряду (укр.)

Посадова інструкція машиніста бурової установки 4-го розряду (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МАШИНІСТА БУРОВОЇ УСТАНОВКИ 4-ГО РОЗРЯДУ


I. Загальні положення
 1. Машиніст бурової установки 4-го розряду безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Машиніст бурової установки 4-го розряду виконує вказівки _______________.
 3. Машиніст бурової установки 4-го розряду заміняє _______________.
 4. Машиніста бурової установки 4-го розряду заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - призначення, будову, правила монтажу, демонтажу та експлуатації бурового та силового обладнання, його характеристики;
  - конструкції бурових вишок і щогл, правила їх збирання і розбирання;
  - технологічні режими, правила і способи буріння та розширення свердловин з відбором і без відбору керна в нормальних та складних умовах;
  - геолого-технічний наряд на свердловину;
  - інструкцію з буровибухових робіт;
  - мету і суть цементації, бітумізації, силікатизації, тампонажу та заморожування свердловин;
  - призначення, склад, способи готування й оброблення промивних рідин, знижувачів твердості гірських порід і складних ін’єкційних розчинів;
  - призначення, характеристику, види застосовуваних інструментів, пристроїв і матеріалів;
  - вимоги до якості заправлення бурового інструменту залежно від міцності гірських порід;
  - способи керування процесом буріння з урахуванням геологічних умов, виникнення труднощів залежно від стану бурового обладнання та інструменту;
  - умови і форми залягання корисних копалин;
  - причини виникнення технічних неполадок та аварій, заходи щодо їх запобігання та ліквідації;
  - інструкцію з відбору і зберігання керна;
  - способи виконання ловильних робіт;
  - основи геології, гідрогеології, гірничих робіт, електротехніки, гідравліки, пневматики;
  - назву і розміщення гірничих виробок;
  - класифікацію і властивості гірських порід;
  - методи рекультивації земель;
  - правила ведення первинної технічної документації, її форми;
  - будову і схему енергетичної мережі та методи ліквідації витікання струму;
  - способи і правила ведення стропальних робіт.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації.
  - Стаж роботи за професією машиніста бурової установки 3 розряду не менше 1 року.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Буріння свердловин несамохідними верстатами ударно-обертального буріння, самохідними верстатами обертального буріння з потужністю двигуна до 50 кВт, верстатами зондувального буріння із підземних гірничих виробок.
 2. Буріння геологорозвідувальних свердловин на тверді корисні копалини установками другого класу (вантажопідніманням на гаку від 0,5 до 1,5 т).
 3. Буріння гідрогеологічних і геофізичних свердловин обертальним способом, без застосування очисного агента, ударно-канатними та іншими способами буріння.
 4. Розбурювання негабаритів самохідними установками, перфораторами, електросвердлами.
 5. Монтує, демонтує, переміщає, готує до роботи, установлює і регулює бурове обладнання, планує і розчищає майданчики для його встановлення.
 6. Проводить цементування, тампонаж, кріплення свердловин обсадними трубами, виконує інші роботи, передбачувані технологічним регламентом і режимно-технологічною документацією.
 7. Виконує спуско-підіймальні роботи, нарощування штанг, витягання труб.
 8. Вибирає осьове зусилля, частоту обертання інструменту, кількість подаваної промивної рідини, повітря для забезпечення оптимальних режимів буріння.
 9. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.
 10. Регулює параметри процесу буріння для забезпечення швидкісної проходки.
 11. Виконує роботи щодо запобігання і ліквідації кривизни, аварій та ускладнень у свердловинах.
 12. Готує промивальну рідину і тампонажні суміші.
 13. Контролює параметри промивальної рідини.
 14. Відновлює водовіддачу порід у свердловинах, установлює фільтри та водопіднімальні засоби.
 15. Підбирає бури, долота й бурові коронки, міняє їх у процесі буріння.
 16. Проводить очищення, промивання, желонення свердловини.
 17. Обслуговує компресори, що установлені на буровому обладнанні, пересувні компресори, що працюють в комплексі з буровою установкою (верстатом), газифіковані установки, що застосовуються під час вогневого буріння, насоси, місткості для рідкого кисню та іншого допоміжного обладнання.
 18. Здійснює ловильні роботи, закриває устя свердловини.
 19. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання, бере участь у його ремонті.
 20. Проводить заміну двигунів, автоматів, пускачів.
 21. Бере участь у підготовці приладів та устьових пристроїв для проведення спеціальних геофізичних, гідрогеологічних й інших досліджень.
 22. Проводить ліквідаційні роботи.
 23. У необхідних випадках — відбирає керни, зразки гірських порід і визначає категорії міцності порід по буримості.
 24. Здійснює рекультивацію земель після закінчення бурових робіт, стропальні та вантажно-розвантажувальні роботи на буровій.
 25. Веде первинну технічну документацію.
 26. _________________________________________________________________.
 27. _________________________________________________________________.


III. Права

Машиніст бурової установки має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Машиніст бурової установки несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору