Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Дизайн, творчість
  4. Посадова інструкція режисера клубного закладу (укр.)

  Посадова інструкція режисера клубного закладу (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ РЕЖИСЕРА КЛУБНОГО ЗАКЛАДУ


  I. Загальні положення
  1. Режисер клубного закладу безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Режисер клубного закладу виконує вказівки _______________.
  3. Режисер клубного закладу заміняє _______________.
  4. Режисера клубного закладу заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
   - чинні нормативні акти щодо культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності, художньої творчості;
   - основи теорії театрального мистецтва;
   - принципи формування репертуару та організацію навчально-виховного процесу;
   - форми й методи організації роботи з населенням;
   - методологію творчого процесу;
   - класичну та сучасну драматургію;
   - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
   - правила внутрішнього трудового розпорядку.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста — без вимог до стажу роботи; бакалавра — підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією артиста не менше 3 років.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Керує роботою театрального колективу, гуртка, самодіяльного об’єднання тощо.
  2. Складає репертуарні поточні та перспективні плани роботи.
  3. Забезпечує участь колективу, гуртка в проведенні художніх заходів, звітних виступів, концертів.
  4. Здійснює постановку вистав, програм окремих номерів.
  5. Проводить учбово-виховні заняття з учасниками з техніки мови, акторської майстерності тощо.
  6. Бере участь в розробці та проведенні клубних і масових культурно-освітніх, видовищних і дозвіллєвих заходів для різноманітних груп населення.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Режисер клубного закладу має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Режисер клубного закладу несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.


  УЗГОДЖЕНО

  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору