Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Сфера розваг
  4. Посадова інструкція розпорядника танцювального вечора, ведучого дискотеки (укр.)

  Посадова інструкція розпорядника танцювального вечора, ведучого дискотеки (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ РОЗПОРЯДНИКА ТАНЦЮВАЛЬНОГО ВЕЧОРА, ВЕДУЧОГО ДИСКОТЕКИ


  I. Загальні положення
  1. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки виконує вказівки _______________.
  3. Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки заміняє _______________.
  4. Розпорядника танцювального вечора, ведучого дискотеки заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
   - чинні нормативні акти щодо культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності;
   - методи та способи активізації аудиторії;
   - історію та теорію хореографічного й музичного мистецтва;
   - основи конферансу;
   - передовий досвід ведучих дискотек;
   - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
   - правила внутрішнього трудового розпорядку.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки 1-ї категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст); для спеціаліста — без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією розпорядника танцювального вечора, ведучого дискотеки 2-ї категорії для спеціаліста не менше 2 років.
   Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки 2-Ї категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією розпорядника танцювального вечора, ведучий дискотеки не менше 2 років.
   Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Організує танцювальні вечори, дискотеки.
  2. Бере участь в підготовці сценаріїв, художнього та світлового оформлення музичних програм, доборі музичного репертуару для різних вікових груп відвідувачів.
  3. Проводить танцювальні вечори, виступаючи як, розпорядник і ведучий.
  4. Здійснює контроль за виконанням музичної програми.
  5. _________________________________________________________________.
  6. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору