UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Виробництво
 4. Посадова інструкція машинiста живильника 2-го розряду (укр.)

Посадова інструкція машинiста живильника 2-го розряду (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МАШИНIСТА ЖИВИЛЬНИКА 2-ГО РОЗРЯДУ


I. Загальні положення
 1. Машинiст живильника безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Машинiст живильника виконує вказівки _______________.
 3. Машинiст живильника заміняє _______________.
 4. Машинiста живильника заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - будову і принцип роботи обслуговуваного обладнання;
  - схеми автоматичного блокування обладнання та сигналізації;
  - порядок зупинки і пуску живильників та конвеєрів;
  - властивості концентратів, що надходять у сушарку;
  - систему змащування;
  - основи слюсарної справи.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Базова або неповна базова загальна середня освіта.
  - Короткострокове виробниче навчання.
  - Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Спостерігає за роботою пластинчастих, стрічкових, вібраційних, тарілчастих та інших живильників, проводить пуск та зупинку обладнання.
 2. Регулює рівномірне подавання матеріалів у дробарки, конвеєри, грохоти, млини, класифікатори, сушильні барабани та інші механізми.
 3. Видаляє з матеріалів, що подаються, сторонні предмети.
 4. Усуває затори матеріалів.
 5. Виконує пуск та зупинку живильників і конвеєрів, чищення та змащування обслуговуваного обладнання.
 6. Виявляє та усуває дрібні неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


III. Права

Машинiст живильника має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Машинiст живильника несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


УЗГОДЖЕНО

Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору