Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Виробництво
  4. Посадова інструкція машинiста живильника 2-го розряду (укр.)

  Посадова інструкція машинiста живильника 2-го розряду (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МАШИНIСТА ЖИВИЛЬНИКА 2-ГО РОЗРЯДУ


  I. Загальні положення
  1. Машинiст живильника безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Машинiст живильника виконує вказівки _______________.
  3. Машинiст живильника заміняє _______________.
  4. Машинiста живильника заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - будову і принцип роботи обслуговуваного обладнання;
   - схеми автоматичного блокування обладнання та сигналізації;
   - порядок зупинки і пуску живильників та конвеєрів;
   - властивості концентратів, що надходять у сушарку;
   - систему змащування;
   - основи слюсарної справи.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Базова або неповна базова загальна середня освіта.
   - Короткострокове виробниче навчання.
   - Без вимог до стажу роботи.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Спостерігає за роботою пластинчастих, стрічкових, вібраційних, тарілчастих та інших живильників, проводить пуск та зупинку обладнання.
  2. Регулює рівномірне подавання матеріалів у дробарки, конвеєри, грохоти, млини, класифікатори, сушильні барабани та інші механізми.
  3. Видаляє з матеріалів, що подаються, сторонні предмети.
  4. Усуває затори матеріалів.
  5. Виконує пуск та зупинку живильників і конвеєрів, чищення та змащування обслуговуваного обладнання.
  6. Виявляє та усуває дрібні неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Машинiст живильника має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Машинiст живильника несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.


  УЗГОДЖЕНО

  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору