UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Інші пропозиції
 4. Посадова інструкція завідувача кладовища (укр.)

Посадова інструкція завідувача кладовища (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА КЛАДОВИЩА


I. Загальні положення
 1. Завідувач кладовища безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Завідувач кладовища виконує вказівки _______________.
 3. Завідувач кладовища заміняє _______________.
 4. Завідувача кладовища заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - постанови, накази та розпорядження органів вищого рівня управління і нормативні документи про порядок поховань, утримання кладовищ, організацію ритуального обслуговування у населених пунктах;
  - санітарні норми і правила утримання кладовищ;
  - основи трудового законодавства, правила охорони праці та протипожежного захисту.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління.
  - Стаж роботи за професією - не менше 2 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керує освоєнням території кладовища згідно з його планом, тобто улаштуванням зовнішньої огорожі, доріг, алей, тротуарів, розбивкою території на квартали, сектори, ділянки.
 2. Забезпечує озеленення, улаштування поливального водопроводу, каналізації, зовнішнього освітлення.
 3. Організовує і контролює правильність технічної експлуатації будинків і споруд кладовища (будинки, контори, Будинки трауру, ритуальні майданчики, зовнішня огорожа), інженерно-технічного обладнання.
 4. Забезпечує охорону усієї території і споруд кладовища (у тому числі надмогильних), порядок захоронень, керує відведенням ділянок, дає дозвіл на поховання, відповідає за улаштування могил.
 5. Здійснює контроль за правильністю оформлення документів, встановленням надмогильних споруд, обліком поховань, порядком проведення ритуалу поховання.
 6. Забезпечує належний санітарний стан території кладовища (постійне прибирання алей, проїздів, доріг, систематичне очищання урн та ящиків для сміття), достатню кількість інвентарю та видачу його громадянам для догляду за могилами, своєчасне поливання усіх видів зелених насаджень (поза ділянками могил), їх оновлення, садіння квітів на клумбах і газонах, косіння трави, дотримання правил охорони праці та протипожежного захисту.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


III. Права

Завідувач кладовища має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Завідувач кладовища несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору