Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Будівництво, архітектура
  4. Посадова інструкція слюсаря аварійно-відбудовних робіт 2-го розряду (укр.)

  Посадова інструкція слюсаря аварійно-відбудовних робіт 2-го розряду (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЛЮСАРЯ АВАРІЙНО-ВІДБУДОВНИХ РОБІТ 2-ГО РОЗРЯДУ


  I. Загальні положення
  1. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 2-го розряду безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 2-го розряду виконує вказівки _______________.
  3. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 2-го розряду заміняє _______________.
  4. Слюсаря аварійно-відбудовних робіт 2-го розряду заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - будову водовідливних механізмів і пневматичного інструменту;
   - способи усунення несправностей у роботі механізмів і пневматичного обладнання;
   - періодичність і правила профілактичного ремонту інструменту і пристроїв;
   - правила безпечного виконання земляних робіт і робіт у колодязях.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Базова або неповна базова загальна середня освіта.
   - Одержання професії безпосередньо на виробництві.
   - Без вимог до стажу роботи.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Виконує роботи з ремонту водопровідних мереж під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації, прочищає каналізаційні мережі та усуває засмічення в них, розкопує канали і котловани, укріплює їх.
  2. Конопатить і забиває стики, заливає і зачеканює свинцем, сіркосплавом або цементом розтруби труб.
  3. Виконує прості слюсарні ремонтні роботи.
  4. Навантажує, розвантажує, підносить і укладає труби і фасонні частини.
  5. Виконує роботи за допомогою ручних водовідливних механізмів і пневматичного інструменту.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Слюсар аварійно-відбудовних робіт 2-го розряду має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Слюсар аварійно-відбудовних робіт 2-го розряду несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.


  УЗГОДЖЕНО

  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору