Аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
 1. Работа в Украине
 2. Должностные инструкции
 3. Производство
 4. Должностная инструкция машиниста холодильных установок 3-го разряда (укр.)

Должностная инструкция машиниста холодильных установок 3-го разряда (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МАШИНІСТА ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК 3-ГО РОЗРЯДУ


I. Загальні положення
 1. Машиніст холодильних установок 3-го розряду безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Машиніст холодильних установок 3-го розряду виконує вказівки _______________.
 3. Машиніст холодильних установок 3-го розряду заміняє _______________.
 4. Машиніста холодильних установок 3-го розряду заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - конструктивну будову холодильних установок різних систем;
  - основні закони фізики стосовно холодильного процесу;
  - схему розташування трубопроводів, арматури, приладів автоматичного регулювання і контрольних приладів;
  - технологічний процес виробництва холоду і коефіцієнт корисної дії холодильних установок;
  - будову ізотопних рівнемірів, електронних мостів, соленоїдних вентилів та інших контрольно-вимірювальних приладів, електроприводів;
  - вмикання і вимикання електроприводів;
  - правила приймання і перевірки устаткування після ремонту;
  - порядок і форму ведення технічної та звітної документації установки.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста холодильних установок 2 розряду — не менше 1 року.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Обслуговує холодильні установки сумарною холодопродуктивністю до 2,1 млн. кДж/год. (до 500000 ккал/год.), а також установки для виробництва льоду.
 2. Підтримує найпродуктивніший режим роботи холодильних установок.
 3. Регулює роботу компресорів аміачних і водяних насосів ресиверів, конденсаторів, випарників та інших механізмів холодильних установок.
 4. Стежить за справністю двигунів, трубопроводів, арматури, приладів та апаратури.
 5. Визначає та усуває несправності в роботі агрегатів і апаратури холодильних установок.
 6. Робить ревізію та складає дефектні відомості на ремонт устаткування і комунікацій.
 7. Бере участь у всіх видах ремонтних робіт.
 8. Приймає і перевіряє відремонтоване устаткування.
 9. Знімає індикаторні діаграми.
 10. Контролює якість холодильного агенту, який подається у випарники, а також тиску й температури в компресорах.
 11. Стежить за роботою машиністів нижчого розряду в зміні.
 12. Веде записи про роботу установки і витрати холодильного агенту та електроенергії.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


III. Права

Машиніст холодильних установок 3-го розряду має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Машиніст холодильних установок 3-го розряду несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Ищете работу?

Ищете персонал?

Другие документы

↑ Наверх