Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Виробництво
  4. Посадова інструкція машиніста холодильних установок 6-го розряду (укр.)

  Посадова інструкція машиніста холодильних установок 6-го розряду (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МАШИНІСТА ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК 6-ГО РОЗРЯДУ


  I. Загальні положення
  1. Машиніст холодильних установок 6-го розряду безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Машиніст холодильних установок 6-го розряду виконує вказівки _______________.
  3. Машиніст холодильних установок 6-го розряду заміняє _______________.
  4. Машиніста холодильних установок 6-го розряду заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - конструктивну будову холодильних установок різних систем;
   - основні закони фізики стосовно холодильного процесу;
   - схему розташування трубопроводів, арматури, приладів автоматичного регулювання і контрольних приладів;
   - технологічний процес виробництва холоду і коефіцієнт корисної дії холодильних установок;
   - будову ізотопних рівнемірів, електронних мостів, соленоїдних вентилів та інших контрольно-вимірювальних приладів, електроприводів;
   - вмикання і вимикання електроприводів;
   - правила приймання і перевірки устаткування після ремонту;
   - порядок і форму ведення технічної та звітної документації установки.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста холодильних установок 5 розряду — не менше 1 року.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Обслуговує холодильні установки сумарною холодопродуктивністю понад 12,6 млн. кДж/год. (понад 3 млн. ккал/год.).
  2. Стежить за роботою машиністів нижчого розряду в зміні.
  3. _________________________________________________________________.
  4. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Машиніст холодильних установок 6-го розряду має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Машиніст холодильних установок 6-го розряду несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору