Аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
 1. Работа в Украине
 2. Должностные инструкции
 3. Туризм и спорт
 4. Должностная инструкция спортсмена-инструктора (укр.)

Должностная инструкция спортсмена-инструктора (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СПОРТСМЕНА-ІНСТРУКТОРА


I. Загальні положення
 1. Спортсмен-інструктор безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Спортсмен-інструктор виконує вказівки _______________.
 3. Спортсмен-інструктор заміняє _______________.
 4. Спортсмена-інструктора заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - нормативно-правові і методичні акти, що визначають розвиток фізичної культури і спорту в державі;
  - правила і норми безпечного проведення занять та змагань;
  - санітарно-гігієнічні норми;
  - спеціалізацію з виду спорту;
  - вітчизняний та світовий досвід розвитку спорту, правила змагань.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна загальна середня освіта та професійна підготовка.
  - Виконання нормативних вимог програми з виду спорту для присвоєння спортивного розряду чи звання.
  - Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Виконує індивідуальний план підготовки, тренувальні та змагальні завдання.
 2. Підтримує високий рівень загальної фізичної та спеціальної підготовки, забезпечує досягнення результатів на міжнародному рівні.
 3. Веде спортивний щоденник, облік виконаних завдань, передбачених індивідуальним планом підготовки.
 4. Спільно з тренерським складом бере участь у плануванні навчально-тренувального процесу.
 5. Дотримується норм, що забезпечують безпечне проведення навчально-тренувальних занять, правил спортивних змагань.
 6. Здійснює пропаганду фізичної культури і спорту.
 7. Передає в ході навчально-тренувального процесу досвід спортивних досягнень та надає практичну допомогу молодим спортсменам.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


III. Права

Спортсмен-інструктор має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Спортсмен-інструктор несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Ищете работу?

Ищете персонал?

Другие документы

↑ Наверх