Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Виробництво
  4. Посадова інструкція гiдротехнiка (укр.)

  Посадова інструкція гiдротехнiка (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГIДРОТЕХНIКА


  I. Загальні положення
  1. Гiдротехнiк безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Гiдротехнiк виконує вказівки _______________.
  3. Гiдротехнiк заміняє _______________.
  4. Гiдротехнiка заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - Водний кодекс, Кодекс про землю і надра, вимоги природоохоронних, санітарних та інших органів;
   - правила технічної експлуатації підприємств торф’яної промисловості;
   - правила технічної експлуатації, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо ремонту та утримання гідротехнічних споруд та виробничих площ для видобування торфу;
   - технологію проведення гідротехнічних робіт;
   - основи геодезії, гідротехніки та гідравліки;
   - технічний стан обслуговуваних об’єктів, ведення оперативного обліку та звітності, економіку та організацію виробництва, праці та управління;
   - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   Провідний гідротехнік: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гідротехніка I категорії не менше 2 років.

   Гідротехнік I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією гідромеханіка II категорії не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

   Гідротехнік II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією гідротехніка не менше 2 років.

   Гідротехнік: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) без вимог до стажу роботи.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Забезпечує виконання виробничих планів, утримання в справному стані осушувальних каналів, гідротехнічних споруд, виробничих площ, усіх допоміжних пристроїв, устаткування насосних станцій та протипожежної мережі, правильну їх технічну експлуатацію та ремонт.
  2. Розробляє і складає схеми протипожежного водопостачання полів видобутку торфу.
  3. Розробляє заходи щодо пропуску весняного паводку, здійснює контроль за його проходженням.
  4. Організовує роботу, здійснює контроль, веде документацію з обліку та передачі вироблених торф’яних площ, здійснює контроль за роботами з рекультивації вироблених площ, проводить роботу з оформлення документів на передачу відпрацьованих площ іншим землекористувачам та оформлення відведення земель.
  5. Стежить за станом осушення полів торфовидобування, розробляє і домагається впровадження заходів щодо покращання норм осушення, забезпечує облік стояння рівнів ґрунтових вод на всіх виробничих площах, надає господарствам технічну допомогу щодо експлуатації, перевлаштування та реконструкції внутрішньогосподарської мережі гідротехнічних споруд.
  6. Бере участь у розробленні поточних та перспективних планів поліпшення, розвитку, очищення та ремонту каналів і гідротехнічних споруд.
  7. Контролює виконання правил технічної експлуатації, охорони праці та протипожежної безпеки робітниками експлуатаційної служби та проводить їх інструктаж.
  8. Бере участь у впровадженні досягнень науки та передового досвіду, нової техніки на закріпленій за ним дільниці.
  9. Проводить заходи щодо підвищення кваліфікації підлеглих йому робітників.
  10. Здійснює контроль за роботою механізованої колони з ремонту та утримання полів видобутку торфу.
  11. _________________________________________________________________.
  12. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Гiдротехнiк має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Гiдротехнiк несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору