UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Будівництво, архітектура
 4. Посадова інструкція технолога-гідротехніка (укр.)

Посадова інструкція технолога-гідротехніка (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ТЕХНОЛОГА-ГІДРОТЕХНІКА


I. Загальні положення
 1. Технолог-гідротехнік безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Технолог-гідротехнік виконує вказівки _______________.
 3. Технолог-гідротехнік заміняє _______________.
 4. Технолога-гідротехніка заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - Земельний кодекс України;
  - Водний кодекс України, Закон України “Про меліорацію земель”;
  - Державні будівельні норми;
  - законодавство про працю;
  - Правила технічної експлуатації зрошувальних і осушувальних систем та інших водогосподарських об’єктів;
  - постанови, нормативно-правові акти, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з технічної експлуатації водогосподарських об’єктів;
  - вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо запобігання завданню шкоди навколишньому середовищу;
  - основи геодезії, гідрології і гідрогеології, гідротехніки та гідравліки, економіку і організацію виробництва, управління технологічними процесами виробництва;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
  - безпеку життєдіяльності і захисту систем у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
  - порядок планування ремонтно-експлуатаційних робіт;
  - технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи меліоративних об’єктів, перспективи їх розвитку.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Базова або неповна вища освіта напряму підготовки “Водні ресурси” (бакалавр або молодший спеціаліст):
  для бакалавра — без вимог до стажу роботи;
  для молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією техніка-гідротехніка — не менше 1 року.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує виконання технологічних процесів під час створення і функціонування елементів водогосподарських мереж та споруд:
  - проводить підготовку виробництва та забезпечує виконання технологічних процесів;
  - проводить випробування і вимірювання основних параметрів технологічних процесів та здійснює перевірку їх відповідності до проектних параметрів і нормативів;
  - організовує виконання робіт зі створення елементів водогосподарських мереж та споруд;
  - розробляє та доводить виробничі завдання до ланок і бригад та забезпечує їх виконання;
  - розробляє і оформляє інформаційну та звітну документацію, вносить пропозиції щодо складання дефектних відомостей та змін до технічних паспортів, складає первинну кошторисну та виконавчу документацію і звітність.
 2. Забезпечує функціонування елементів водогосподарських мереж і споруд: організовує проведення поточних і аварійних ремонтів елементів водогосподарських мереж і споруд; забезпечує підготовку елементів водогосподарських мереж та споруд, машин механізмів та обладнання до роботи; оперативно корегує плани водопідготовки, водоподачі і водовідведення; здійснює технічну експлуатацію елементів водогосподарських мереж та споруд; забезпечує раціональний розподіл води в мережі між користувачами та функціонування технологічного обладнання.
 3. Здійснює вхідний, операційний контроль якості елементів водогосподарських мереж та споруд, виконує обстеження технічного стану елементів водогосподарських мереж та споруд, виявляє відмови та пошкодження, розробляє заходи щодо їх запобігання і усунення, удосконалення або реконструкції; проводить спостереження за впливом водогосподарських мереж і споруд на стан навколишнього природного середовища; проводить контроль і дає висновки про відповідність матеріалів, виробів і конструкцій технічної документації на виробництві; визначає кількісні показники якості технологічних процесів, технічних рішень; проводить поопераційний контроль якості виконаних робіт під час створення і функціонування елементів водогосподарських мереж та споруд; дає оцінку якості елементів водогосподарських мереж та споруд, технологічного процесу.
 4. Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та вимог з охорони праці, бере участь у розслідуванні нещасних випадків та аварій; визначає потенційно небезпечні ділянки виробництва, види виробничих процесів та елементи природного середовища, що можуть створити загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.
 5. Забезпечує захист у разі виникнення надзвичайної ситуації: організовує індивідуальний захист із використанням табельних та підручних засобів, евакуацію з небезпечної зони персоналу об’єкта укриття персоналу об’єкта, проводить рятувальні невідкладні аварійно-відновлювальні роботи, організовує дії з метою запобігання або зменшення рівня вірогідного пошкодження водогосподарських об’єктів.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


III. Права

Технолог-гідротехнік має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Технолог-гідротехнік несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


УЗГОДЖЕНО

Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору