Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Виробництво
 4. Посадова інструкція слюсаря з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду (укр.)

Посадова інструкція слюсаря з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ ПОДАВАННЯ ПАЛИВА 3-ГО РОЗРЯДУ


I. Загальні положення
 1. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду виконує вказівки _______________.
 3. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду заміняє _______________.
 4. Слюсаря з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - будову устаткування подавання палива, що ремонтується, вантажопідйомних машин і механізмів, що застосовуються;
  - призначення і взаємодію вузлів і механізмів;
  - технологію вальцювання труб, способи згинання труб на верстаті і нагріванням;
  - читання креслень і схем;
  - схему паромазутопроводів, їх промивання і дренування;
  - основні знання про газове й електричне зварювання труб і присадні матеріали;
  - правила установлення компенсаторів всіх типів;
  - вимоги до фланців, труб, арматури, прокладок, кріпильних деталей залежно від параметрів середовища;
  - будову і призначення спеціального інструменту і пристроїв, засобів вимірювань середньої складності;
  - правила загартування, заправлення і відпускання слюсарного інструменту і його застосування;
  - правила центрування валів;
  - допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості;
  - правила експлуатації вантажопідйомних машин, механізмів і пристроїв;
  - правила експлуатації вантажопідйомних засобів і механізмів, що управляються з долу;
  - елементарні знання з механіки, теплотехніки, електротехніки.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту устаткування подавання палива.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює розбирання, ремонт і складання нескладних вузлів і механізмів підйомно-транспортного устаткування і металоконструкцій подавання палива із застосуванням відповідного інструменту і пристроїв, слюсарну обробку деталей за 11 — 12 квалітетами (4 — 5 класами точності), ремонт паромазутопроводів.
 2. Виготовляє і складає нескладні вузли металоконструкцій за кресленнями під зварювання.
 3. Ремонтує і налагоджує ручний і пневматичний інструмент.
 4. Складає з натури ескізи нескладних деталей.
 5. Розмічає і виготовляє прокладки складної конфігурації.
 6. Проводить паяння оловом і міддю.
 7. Ремонтує фланцеві з’єднання.
 8. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання, установлення деталей і вузлів за допомогою простих засобів механізації.
 9. Здійснює газове різання і зварювання листового та профільного металу нескладної конфігурації.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 3-го розряду несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

Інші документи

↑ Вгору