Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Телекомунікація та зв'язок
  4. Посадова інструкція начальника диспетчерської служби (укр.)

  Посадова інструкція начальника диспетчерської служби (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ


  I. Загальні положення
  1. Начальник диспетчерської служби безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Начальник диспетчерської служби виконує вказівки _______________.
  3. Начальник диспетчерської служби заміняє _______________.
  4. Начальника диспетчерської служби заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - постанови, розпорядження, накази органів управління;
   - методичні, нормативні та інші документи з питань організації та експлуатації засобів електрозв’язку;
   - перспективи розвитку філіалу;
   - організацію виробничих і технологічних процесів;
   - адміністративно-територіальний поділ і будову мережі електрозв’язку;
   - схеми напрямків електрозв’язку;
   - траси основних і обхідних напрямків електрозв’язку;
   - виробничі зв’язки підрозділів;
   - порядок оформлення і ведення виробничої документації;
   - передовий вітчизняний та світовий досвід в галузі оперативного управління виробництвом;
   - основи економіки;
   - організацію виробництва, праці та управління;
   - Статут підприємства;
   - основи трудового законодавства.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр).
   - Стаж роботи за професійним спрямуванням в галузі оперативного управління виробництвом — не менше 3 років, у тому числі на даному підприємстві — не менше 1 року.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Забезпечує виконання комплексу організаційно-технічних заходів, спрямованих на здійснення оперативного контролю та управління виробничими процесами у філіалі підприємства.
  2. Організовує оперативний контроль за роботою засобів електрозв’язку та проводового мовлення.
  3. Вживає заходів щодо запобігання пошкодженню обладнання.
  4. Забезпечує збір, оброблення та передавання за призначенням інформації про надзвичайні ситуації та на особливий період на обслуговуваній дільниці.
  5. Застосовує оперативні заходи в разі пошкодження засобів електрозв’язку, виникненні надзвичайних ситуацій та на особливий період.
  6. Веде облік зруйнованих засобів електрозв’язку.
  7. Забезпечує своєчасне отримання необхідних даних для здійснення оперативного контролю за виробничим процесом.
  8. Аналізує роботу підрозділів, бере участь у розробленні заходів щодо вдосконалення організації та експлуатації засобів електрозв’язку та роботи аварійної служби.
  9. Складає плани й звіти щодо роботи диспетчерської служби.
  10. Керує роботою диспетчерів і працівників групи оперативного управління і контролю.
  11. Організовує та провадить періодичні перевірки експлуатаційно-технічної діяльності підрозділів філіалу.
  12. Про наслідки перевірок повідомляє керівників філіалу та підрозділів для прийняття відповідних заходів.
  13. У своїй роботі керується правилами технічної експлуатації засобів електрозв’язку та проводового мовлення та чинним законодавством.
  14. Організовує та коригує роботу з формування і резервування первинної, вторинних мереж електрозв’язку та проводового мовлення.
  15. Організовує збір і облік інформації щодо якості роботи засобів електрозв’язку і проводового мовлення.
  16. Впроваджує заходи з підвищення якості експлуатації засобів електрозв’язку і проводового мовлення.
  17. Здійснює оперативне керівництво із забезпечення якості роботи засобів електрозв’язку та проводового мовлення на обслуговуваній дільниці.
  18. Забезпечує технічне обслуговування селекторних нарад та спецзаходів.
  19. Здійснює контроль за дотриманням працівниками служби обов’язків з охорони праці, виробничої і трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
  20. _________________________________________________________________.
  21. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Начальник диспетчерської служби має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Начальник диспетчерської служби несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору