Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
 1. Работа в Украине
 2. Должностные инструкции
 3. Руководство
 4. Должностная инструкция начальника отделения связи (укр.)

Должностная инструкция начальника отделения связи (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ


I. Загальні положення
 1. Начальник відділення зв’язку безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Начальник відділення зв’язку виконує вказівки _______________.
 3. Начальник відділення зв’язку заміняє _______________.
 4. Начальника відділення зв’язку заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази органів управління;
  - методичні, нормативні документи з організації поштового зв’язку;
  - Поштові правила;
  - Правила користування послугами поштового зв’язку;
  - адміністративно-територіальний поділ України;
  - правила експлуатації електронних комплексів;
  - засоби механізації поштового зв’язку;
  - тарифи на послуги поштового зв’язку;
  - положення про оплату праці;
  - досвід передових підприємств поштового зв’язку, основи економіки, організації виробництва;
  - Закон України “Про захист прав споживачів”;
  - основи трудового законодавства.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Для відділень поштового зв’язку I-III груп — базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в галузі поштового зв’язку — не менше 3 років.
  Для відділень поштового зв’язку IV-V груп — базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в галузі поштового зв’язку — не менше 1 року.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Забезпечує якісне надання послуг поштового зв’язку населенню, підприємствам, установам, організаціям.
 2. Організовує робочі місця працівників для надання послуг поштового зв’язку, доводить до працівників плани прибутків і контролює їх виконання.
 3. Забезпечує збереження готівки поштових відправлень, матеріальних цінностей, товарів та документації.
 4. Відповідає за правильну тарифікацію і своєчасне та повне оприбуткування плати за послуги поштового зв’язку, одержання підкріплень готівки, здавання та відправлення надлімітних залишків грошей до головної каси поштамту (вузла зв’язку).
 5. Забезпечує своєчасну доставку пошти, пенсій та грошових допомог адресатам.
 6. Несе відповідальність за своєчасне та якісне складання звітів, достовірність статистичних даних, правильне ведення касових операцій.
 7. Забезпечує якісну та безперебійну роботу засобів механізації поштового зв’язку та електронних комплексів, що знаходяться у відділенні поштового зв’язку.
 8. Забезпечує наявність реклами всіх видів поштових послуг, періодичних видань та інших товарів і послуг.
 9. Відповідає за обмін пошти з поштовим транспортом.
 10. Здійснює аналіз показників якості роботи відділення та виконання плану доходів.
 11. Бере участь у розробленні і впровадженні заходів, спрямованих на виконання плану прибутків і обміну, поліпшення якості роботи і створення додаткових зручностей споживачам послуг поштового зв’язку.
 12. Керує працівниками відділення, а за необхідності — працівниками прикріплених до нього пунктів і пересувних відділень поштового зв’язку.
 13. Контролює якість оброблення вхідної і вихідної пошти.
 14. Веде облік робочого часу й виконання працівниками норм виробітку.
 15. _________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник відділення зв’язку має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник відділення зв’язку несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


УЗГОДЖЕНО

Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Ищете работу?

Ищете персонал?

Другие документы

↑ Наверх