Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Реклама, маркетинг, PR
  4. Посадова інструкція менеджера (управителя) із зв’язків з громадськістю (укр.)

  Посадова інструкція менеджера (управителя) із зв’язків з громадськістю (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА (УПРАВИТЕЛЯ) ІЗ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ


  I. Загальні положення
  1. Менеджер із зв’язків з громадськістю безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Менеджер із зв’язків з громадськістю виконує вказівки _______________.
  3. Менеджер із зв’язків з громадськістю заміняє _______________.
  4. Менеджера із зв’язків з громадськістю заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - чинне законодавство України та нормативні акти, що регламентують діяльність підприємства;
   - нормативно-правові акти з питань масової інформації;
   - основи ринкової економіки, підприємництва й комерційної діяльності;
   - ведення бізнесу;
   - основи маркетингу;
   - теорію менеджменту, стан і перспективи розвитку підприємства;
   - теорію і практику роботи з персоналом;
   - форми і методи ведення рекламних кампаній;
   - порядок розробки бізнес-планів і комерційних угод, договорів, контрактів;
   - основи соціології, психології і мотивації праці;
   - етику ділового спілкування;
   - основи технології, організації виробництва;
   - структуру управління підприємством;
   - перспективи інноваційної та інвестиційної діяльності;
   - методи оцінки ділових якостей робітників;
   - основи діловодства;
   - методи обробки інформації з використанням сучасних технічних засобів, комунікацій і зв’язку, обчислювальної техніки;
   - основи законодавства про працю;
   - правила та норми охорони праці.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Повна вища освіта напряму підготовки “Менеджмент” (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом — не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом “Менеджмент”.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Здійснює координацію зв’язків і безпосередньо зв’язок підприємства з громадськістю відповідно до загальної мети підприємства.
  2. Розробляє відповідні заходи і плани розвитку зв’язків підприємства з громадськістю.
  3. Здійснює інформаційні програми з метою інформування законодавців, засобів масової інформації та широкого загалу про плани, досягнення та принципи свого підприємства.
  4. Організовує прес-конференції, зустрічі з громадськістю, виступи в засобах масової інформації керівників підприємства.
  5. Готує відповідні матеріали для преси, заяви, інформацію, повідомлення.
  6. Контролює матеріали засобів масової інформації з метою перевірки правильності відображення інформації, яка виходить із підприємства.
  7. Забезпечує контакти з відповідними підрозділами міністерств, інших органів виконавчої влади щодо обміну інформаційними матеріалами.
  8. Надає засобам масової інформації матеріали про діяльність підприємства.
  9. Проводить переговори щодо контактів з представниками газет, журналів, радіо, телебачення, спортивних та культурних організацій.
  10. Бере участь у підготовленні й випуску рекламно-інформаційних видань, які сприяють розширенню міжнародних і міжгалузевих зв’язків.
  11. Забезпечує координацію зв’язків і безпосередньо здійснює зв’язок з періодичними виданнями (газетами, журналами).
  12. Здійснює співробітництво з відповідними прес-службами інших підприємств.
  13. Бере участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні спірних питань та конфліктів, залучає до їх вирішення відповідних консультантів і експертів (правових, технічних, фінансових).
  14. Приймає рішення щодо планування та управління різними фондами, раціонального використання наданих коштів.
  15. _________________________________________________________________.
  16. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Менеджер із зв’язків з громадськістю має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Менеджер із зв’язків з громадськістю несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору