Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Будівництво, архітектура
  4. Посадова інструкція робітника зеленого будівництва 4-го розряду (укр.)

  Посадова інструкція робітника зеленого будівництва 4-го розряду (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ РОБІТНИКА ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА 4-ГО РОЗРЯДУ


  I. Загальні положення
  1. Робітник зеленого будівництва безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Робітник зеленого будівництва виконує вказівки _______________.
  3. Робітник зеленого будівництва заміняє _______________.
  4. Робітника зеленого будівництва заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - засоби малої механізації та правила роботи з ними;
   - кондицію стандартних дерев і кущових рослин і способи їх відбирання у лісових масивах або розсадниках;
   - способи викопування стандартних дерев і кущових рослин з оголеною кореневою системою;
   - способи видаляння пошкоджених коренів і гілок крон;
   - способи обрізання та проріджування крон дерев;
   - способи планування площин, грядок, доріжок і укосів за геодезичними позначками;
   - класифікацію та структуру рослинних ґрунтів;
   - способи готування земляних сумішей;
   - основні види органічних і мінеральних добрив і стимуляторів росту зелених насаджень, способи внесення їх у ґрунт;
   - способи улаштовування квітників;
   - способи саджання стандартних дерев, кущів, цибульних одно- і багаторічних рослин під час закладання парків, скверів і бульварів;
   - способи заготовляння дерну механічними дернорізками;
   - способи обприскування дерев і кущів розчинами ядохімікатів;
   - техніку безпеки під час роботи з ядохімікатами;
   - правила обкопування саджанців і кущових рослин;
   - способи упаковування саджанців і кущових рослин.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Повна або базова загальна середня освіта.
   - Професійно-технічна освіта.
   - Підвищення кваліфікації.
   - Стаж роботи робітником зеленого будівництва 3 розряду не менше 1 року.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Виконує роботи середньої складності під час закладання зелених насаджень, розбивання скверів, газонів і будівництва спортивних майданчиків:
   - Відбирання за кондицією стандартних дерев і кущових рослин у лісових масивах або розсадниках.
   - Викопування саджанців хвойних порід з грудкою.
   - Пакування грудки.
   - Викопування дерев і кущових рослин з оголеною кореневою системою.
   - Вибирання та видаляння пошкоджених коренів і гілок крон.
   - Планування площин, грядок, доріжок й укосів за геодезичними позначками.
   - Саджання дерев з оголеною кореневою системою в готові садивні ями з розтяжками між кілками.
   - Саджання кущових рослин з оголеною кореневою системою в готові садивні траншеї.
   - Саджання рисунком середньої складності цибульних одно- і багаторічних рослин у відкритий ґрунт.
   - Сіяння газонних трав на крутих укосах.
   - Готування земляних рослинних сумішей.
   - Внесення під час саджання рослинних сумішей, стимуляторів росту, органічних і мінеральних добрив.
   - Обприскування розчинами ядохімікатів кущів і дерев.
   - Поливання рослин дощувально-поливальними машинами.
   - Зрізування ґрунту газонів механічними дернорізками.
   - Установлювання чавунних пристовбурних решіток з улаштовуванням дерев’яних каркасів.
   - Улаштовування квітників, підстригання квітників шпалерними ножицями.
   - Заготовляння дерну механічними дернорізками.
  2. _________________________________________________________________.
  3. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Робітник зеленого будівництва має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Робітник зеленого будівництва несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору