Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Керівництво
  4. Посадова інструкція начальника лабораторiї з контролю виробництва (будівництво) (укр.)

  Посадова інструкція начальника лабораторiї з контролю виробництва (будівництво) (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ЛАБОРАТОРIЇ З КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА (БУДІВНИЦТВО)


  I. Загальні положення
  1. Начальник лабораторiї з контролю виробництва безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Начальник лабораторiї з контролю виробництва виконує вказівки _______________.
  3. Начальник лабораторiї з контролю виробництва заміняє _______________.
  4. Начальника лабораторiї з контролю виробництва заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо управління якістю робіт у будівництві;
   - технологію виготовлення і вимоги до будівельних матеріалів і готової продукції, будівельні норми та правила, стандарти та технологічні умови;
   - організацію та методи проведення досліджень;
   - технологію й основи організації будівельного виробництва;
   - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань підвищення якості будівництва;
   - основи трудового законодавства;
   - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр).
   - Післядипломна освіта в галузі управління.
   - Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Забезпечує контроль якості будівельно-монтажних робіт та будівельних матеріалів, конструкцій і виробів, що надходять на об’єкти.
  2. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо підвищення якості будівництва, виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий період, підготовленні об’єктів, що будуються, до періоду весняного розмерзання.
  3. Забезпечує розроблення для підсобних виробництв і підприємств рецептури виготовлення бетону, будівельного розчину, мастик, барвників та інших будівельних компонентів.
  4. Організовує контроль за якістю будівельних матеріалів, конструкцій, деталей, що випускаються підсобними виробництвами й підприємствами, температурним режимом витримання бетонних конструкцій під час зимового бетонування.
  5. Слідкує за відповідністю конструкцій, деталей та матеріалів, що надходять від постачальників, діючим стандартам і технічним вимогам.
  6. Забезпечує безпосередньо на об’єктах контроль за зберіганням матеріалів, конструкцій та виробів, їх транспортуванням і розвантаженням.
  7. Проводить методичні та інструктивні заняття з питань якості будівництва з робітниками й виробничим персоналом будівельної організації та її підрозділів.
  8. Здійснює контроль за станом лабораторного устаткування та робочих місць співробітників лабораторії.
  9. Розробляє заходи щодо оснащення будівельної лабораторії необхідним устаткуванням, впровадження в практику лабораторної роботи досягнень вітчизняної та зарубіжної науки та техніки.
  10. Підтримує зв’язок з науково-дослідними організаціями з питань підвищення якості будівництва.
  11. Бере участь у розробленні колективного договору і виконанні його заходів.
  12. Керує робітниками лабораторії.
  13. _________________________________________________________________.
  14. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Начальник лабораторiї з контролю виробництва має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Начальник лабораторiї з контролю виробництва несе відповідальність за:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору