Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Керівництво
 4. Посадова інструкція начальника ремонтної дільниці (укр.)

Посадова інструкція начальника ремонтної дільниці (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА РЕМОНТНОЇ ДІЛЬНИЦІ


I. Загальні положення
 1. Начальник ремонтної дільниці безпосередньо підпорядковується виконавчому директору.
 2. Призначення на посаду Начальника ремонтної дільниці та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Безпосередні підлеглі:
  - Механік ремонтної дільниці;
  - Провідний інженер-електронік ремонтної дільниці;
  - Налагоджувальники ремонтної дільниці;
  - Слюсарі-ремонтники на лінії ремонтної дільниці;
  - Техніки з експлуатації та ремонту устаткування ремонтної дільниці;
  - Інженери-електроніки ремонтної дільниці.
 4. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і ремонту устаткування;
  - перспективи технічного розвитку дільниці, підприємства;
  - систему поланово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації технологічного устаткування;
  - організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування на підприємстві;
  - технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування і дільниці;
  - порядок і методи планування ремонтних робіт;
  - системи ремонтів та технологію ремонтних робіт;
  - стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування устаткування;
  - основи трудового законодавства.
 5. У своїй роботі Начальник ремонтної дільниці керується:
  - трудовим договором,
  - цією посадовою інструкцією,
  - законодавчими актами,
  - нормативними документами,
  - наказами і розпорядженнями вищестоящого керівництва.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю дільниці з ремонту і технологічного обслуговування устаткування та інспекційних машин підприємства.
 2. Бере участь у розробленні перспективних і річних планів ремонту основних фондів підприємства.
 3. Очолює роботу з упровадженням систем комплексного обслуговування, які забезпечують своєчасне налагодження і ремонт, з розробленням та впровадженням заходів направлених на поліпшення його експлуатації.
 4. Забезпечує виконання планових завдань у встановлені строки, ритмічну роботу ремонтної дільниці, підвищення продуктивності праці ремонтних робітників.
 5. Організовує розроблення і доведення до виконавців (механіка ремонтної дільниці, провідного інженера-електроніка ремонтної дільниці) планових завдань і графіків ремонту, контроль за проведенням ремонтних робіт і випробувань устаткування, інспекційних машин, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування та нагляду за ними.
 6. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення якості продукції.
 7. Організовує роботу пов’язану з розробленням і впровадженням стандартів, технічних умов та інших нормативних матеріалів з експлуатації, ремонту і профілактичного обслуговування устаткування.
 8. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування, інспекційних машин та інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні і здорові умови праці.
 9. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку виробництва і модернізації устаткування, інспекційних машин, в розслідуванні причин підвищеного зношення, аварій устаткування та інспекційних машин і забезпечує розроблення заходів щодо їх запобігання.
 10. Координує роботу майстрів і служб ремонтної дільниці.
 11. Здійснює підбір працівників, їх розстановку та доцільне використання.
 12. Контролює додержання працівниками правил та норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 13. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни, проводить виховну роботу в колективі.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник ремонтної дільниці має право:
 1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення ремонтної дільниці та підприємства;
 2. Вимагати від керівництва забезпечення технічними матеріалами, інструментами та необхідною технічною документацією.
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник ремонтної дільниці несе відповідальність:
 1. За якість і своєчасність виконання обов’язків, покладених на посадову особу цією інструкцією.
 2. За матеріальну шкоду, яка була нанесена підприємству з власної вини.
 3. За дотримання підлеглими правил техніки безпеки та правил пожежної безпеки.
 4. За своєчасне оформлення звітної документації.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Якщо вам потрібен персонал розміщуйте безкоштовно вакансію на сайті!

Додати вакансію

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

Інші документи

↑ Вгору