Аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
 1. Работа в Украине
 2. Должностные инструкции
 3. Строительство, архитектура
 4. Должностная инструкция плотника 2-го разряда (укр.)

Должностная инструкция плотника 2-го разряда (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ТЕСЛЯРА 2-ГО РОЗРЯДУ


I. Загальні положення
 1. Тесляр 2-го розряду безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Тесляр 2-го розряду виконує вказівки _______________.
 3. Тесляр 2-го розряду заміняє _______________.
 4. Тесляра 2-го розряду заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - основні види лісоматеріалів і властивості деревини;
  - способи грубого обробляння лісоматеріалів;
  - правила поводження з антисептичними та вогнезахисними сумішами і прийоми покривання ними дерев’яних деталей і конструкцій за допомогою щіток;
  - способи розбирання простих дерев’яних конструкцій і їх очищання;
  - правила переміщання та складування вантажів малої маси;
  - види рулонних і штучних покрівельних матеріалів;
  - способи розбирання простих покриттів з рулонних і штучних матеріалів.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Базова або неповна базова загальна середня освіта.
  - Одержання професії безпосередньо на виробництві.
  - Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Виконує найпростіші теслярські й опалубні роботи.
 2. Виконує найпростіші роботи під час улаштовування рулонних покрівель насухо з пришиванням цвяхами та покрівель з штучних матеріалів.
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.


III. Права

Тесляр 2-го розряду має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Тесляр 2-го розряду несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Создайте лучшее резюме всего за несколько минут и работа Вашей мечты найдется быстрее!

Создать резюме

Ищете работу?

Ищете персонал?

Другие документы

↑ Наверх