Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Виробництво
  4. Посадова інструкція сепараторника (збагачення) 4-го розряду (укр.)

  Посадова інструкція сепараторника (збагачення) 4-го розряду (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЕПАРАТОРНИКА (ЗБАГАЧЕННЯ) 4-ГО РОЗРЯДУ


  I. Загальні положення
  1. Сепараторник безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Сепараторник виконує вказівки _______________.
  3. Сепараторник заміняє _______________.
  4. Сепараторника заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - будову і принцип роботи обслуговуваних сепараторів, промивальників, гідрозмішувачів та іншого обладнання;
   - основи процесу сепарації;
   - технологію та режим збагачення;
   - магнітні властивості продуктів збагачення, що видобуваються;
   - схему ланцюга апаратів фабрики;
   - правила настроювання потоку променів реле приймача;
   - класифікацію корисних копалин та вміст золи в них;
   - основи електротехніки;
   - електрослюсарну справу;
   - правила технічної експлуатації обслуговуваних сепараторів;
   - порядок оформлення технічної документації;
   - властивості збагачуваної сировини і супутніх порід та мінералів;
   - технологію приготування та регенерації важких суспензій;
   - режим збереження продуктів збагачення, що видобуваються;
   - склади жирових мазей та їх зміни залежно від температури технологічної води.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Повна або базова загальна середня освіта.
   - Професійно-технічна освіта.
   - Підвищення кваліфікації.
   - Стаж роботи за професією сепараторника (збагачення) 3 розряду не менше 1 року.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Веде процес сепарації:
   - на магнітних, пневматичних, адгезійно-липкісних сепараторах;
   - на електромагнітних валкових сепараторах продуктивністю до 15 т/г;
   - коронноелектростатичних і трубоелектричних сепараторах з сумарною продуктивністю до 50 т/г.
  2. _________________________________________________________________.
  3. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Сепараторник має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Сепараторник несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору