Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Логістика, доставка, склад
  4. Посадова інструкція приймальника сільськогосподарських продуктів та сировини (сільське господарство) (укр.)

  Посадова інструкція приймальника сільськогосподарських продуктів та сировини (сільське господарство) (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ ТА СИРОВИНИ (СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО)


  I. Загальні положення
  1. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини виконує вказівки _______________.
  3. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини заміняє _______________.
  4. Приймальника сільськогосподарських продуктів та сировини заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - державні стандарти і технічні умови на сільськогосподарські продукти та сировину, що приймаються;
   - основні властивості, призначення, режими і правила зберігання;
   - правила приймання, здавання, асортимент сільськогосподарських продуктів і сировини;
   - стандарти і вимоги до якості, зовнішнього вигляду;
   - правила оформлення документації на приймання і видавання;
   - норми витрат і втрат під час зберігання;
   - правила зважування, вимірювання, проведення замірів;
   - складські ємності, тару;
   - будову і принципи будови насосів, контрольно-вимірювальних приладів;
   - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
   - Без вимог до стажу роботи.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Приймає і сортує сільськогосподарські продукти та сировину від постачальників (здавальників).
  2. Перевіряє кількість, об’єм, вагу, сортність, правильність і наявність маркування.
  3. Звіряє відповідність до стандартів, технічних умов, супровідних документів.
  4. Перевіряє органолептично якість сільськогосподарських продуктів і сировини, відбраковує дефектну, нестандартну.
  5. Проводить заміри, зважування, відбирає проби.
  6. Здає в торговельну мережу, на бази, склади, одержувачам.
  7. Транспортує (підвозить, підносить, відвозить, відносить вручну і на візках, зливає в процесі приймання і здавання) засипає, складає, штабелює в місцях подальшого зберігання і відправлення сільськогосподарські продукти і сировину.
  8. Веде процес навантаження, вивантаження, перекачування, зливання, наливання.
  9. Контролює за повнотою наповнення, призначенням тощо.
  10. У процесі зберігання підтримує необхідну температуру, вологість повітря, зачищає сільськогосподарські продукти і сировину.
  11. Передає зачистки для утилізації.
  12. Приймає, штабелює, складає тару (ящики, мішки, пляшки тощо), відправляє постачальникам.
  13. Складає приймально-здавальну документацію, веде звітність, облік у встановленому порядку.
  14. Складає акти на бій, брак, некондиційність, втрату ваги під час зберігання.
  15. Чистить, миє баки, ємності.
  16. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
  17. _________________________________________________________________.
  18. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.


  УЗГОДЖЕНО

  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору