Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
 1. Работа в Украине
 2. Должностные инструкции
 3. Логистика, доставка, склад
 4. Должностная инструкция приемщика сельскохозяйственных продуктов и сырья (сельское хозяйство) (укр.)

Должностная инструкция приемщика сельскохозяйственных продуктов и сырья (сельское хозяйство) (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ ТА СИРОВИНИ (СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО)


I. Загальні положення
 1. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини виконує вказівки _______________.
 3. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини заміняє _______________.
 4. Приймальника сільськогосподарських продуктів та сировини заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - державні стандарти і технічні умови на сільськогосподарські продукти та сировину, що приймаються;
  - основні властивості, призначення, режими і правила зберігання;
  - правила приймання, здавання, асортимент сільськогосподарських продуктів і сировини;
  - стандарти і вимоги до якості, зовнішнього вигляду;
  - правила оформлення документації на приймання і видавання;
  - норми витрат і втрат під час зберігання;
  - правила зважування, вимірювання, проведення замірів;
  - складські ємності, тару;
  - будову і принципи будови насосів, контрольно-вимірювальних приладів;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
  - Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Приймає і сортує сільськогосподарські продукти та сировину від постачальників (здавальників).
 2. Перевіряє кількість, об’єм, вагу, сортність, правильність і наявність маркування.
 3. Звіряє відповідність до стандартів, технічних умов, супровідних документів.
 4. Перевіряє органолептично якість сільськогосподарських продуктів і сировини, відбраковує дефектну, нестандартну.
 5. Проводить заміри, зважування, відбирає проби.
 6. Здає в торговельну мережу, на бази, склади, одержувачам.
 7. Транспортує (підвозить, підносить, відвозить, відносить вручну і на візках, зливає в процесі приймання і здавання) засипає, складає, штабелює в місцях подальшого зберігання і відправлення сільськогосподарські продукти і сировину.
 8. Веде процес навантаження, вивантаження, перекачування, зливання, наливання.
 9. Контролює за повнотою наповнення, призначенням тощо.
 10. У процесі зберігання підтримує необхідну температуру, вологість повітря, зачищає сільськогосподарські продукти і сировину.
 11. Передає зачистки для утилізації.
 12. Приймає, штабелює, складає тару (ящики, мішки, пляшки тощо), відправляє постачальникам.
 13. Складає приймально-здавальну документацію, веде звітність, облік у встановленому порядку.
 14. Складає акти на бій, брак, некондиційність, втрату ваги під час зберігання.
 15. Чистить, миє баки, ємності.
 16. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 17. _________________________________________________________________.
 18. _________________________________________________________________.


III. Права

Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


УЗГОДЖЕНО

Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Ищете работу?

Ищете персонал?

Другие документы

↑ Наверх