Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Ресторанний бізнес, кулінарія
  4. Посадова інструкція головного технолога (у закладах харчування) (укр.)

  Посадова інструкція головного технолога (у закладах харчування) (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО ТЕХНОЛОГА (У ЗАКЛАДАХ ХАРЧУВАННЯ)


  I. Загальні положення
  1. Головний технолог безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Головний технолог виконує вказівки _______________.
  3. Головний технолог заміняє _______________.
  4. Головного технолога заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
   - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування;
   - організацію та економіко-фінансові основи функціонування закладів харчування;
   - правила роботи підприємств громадського харчування;
   - порядок впровадження нових безпечних науково обгрунтованих технологій виготовляння (обробки, переробки) харчових продуктів, продовольчої сировини, розробки та виробництва нових видів спеціальних та екологічно чистих харчових продуктів, продовольчої сировини;
   - сучасні технології приготування кулінарної продукції та її асортимент;
   - порядок калькуляції цін на готову продукцію;
   - вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
   - права, обов’язки та відповідальність виробників, продавців (постачальників) щодо забезпечення належної якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини;
   - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
   - правила та принципи організації виробничого процесу;
   - наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників на посадах нижчого рівня;
   - основні положення і порядок перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників;
   - порядок проведення атестації працівників;
   - основи трудового законодавства;
   - діловодство;
   - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки “Харчова технологія та інженерія” (спеціальність “Технологія харчування").
   - Післядипломна освіта в галузі управління.
   - Стаж роботи за спеціальністю в закладах харчування не менше 5 років.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Організує технологічний процес виготовляння та реалізації продукції в закладах харчування.
  2. Розробляє пропозиції з впровадження нових технологічних процесів виробництва продукції харчування з використанням нової техніки, технології, передових прийомів і методів праці, раціональних видів обслуговування населення, які дозволяють підвищити рівень обслуговування споживачів, задовольнити попит на високоякісну конкурентоспроможну продукцію.
  3. Організує вивчення потреб споживачів в асортименті, якості продукції та видах послуг, перспектив зміни попиту, конкурентоспроможності продукції та послуг.
  4. Організує розроблення та затвердження нових рецептур та технологій приготування страв та виробів; норм відходів та витрат у процесі кулінарної обробки нових видів сировини; раціональних норм харчування з урахуванням запитів різних груп населення, фірмових, дієтичних страв та виробів за спеціальними формулами та рецептами; бере участь у складанні меню.
  5. Організує оперативний контроль за раціональним використанням і якістю сировини, продуктів, готової продукції.
  6. Контролює додержання технології приготування та відпуску страв і виробів, калькуляції цін, виконання санітарно-гігієнічних вимог та правил безпеки харчування.
  7. Бере участь у роботі атестаційних комісій з підвищення професійного рівня працівників, розробленні організаційно-технологічних заходів щодо поліпшення організації праці, підвищення якості продукції та культури обслуговування споживачів.
  8. Керує роботою технологічного персоналу закладу харчуання.
  9. _________________________________________________________________.
  10. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Головний технолог має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Головний технолог несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору