Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Виробництво
  4. Посадова інструкція оператора котельні 5-го розряду (укр.)

  Посадова інструкція оператора котельні 5-го розряду (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНІ 5-ГО РОЗРЯДУ


  I. Загальні положення
  1. Оператор котельні безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Оператор котельні виконує вказівки _______________.
  3. Оператор котельні заміняє _______________.
  4. Оператора котельні заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - будову та принцип роботи водогрійних і парових котлів різних систем;
   - експлуатаційні дані котельного устаткування і механізмів;
   - будову апаратів автоматичного регулювання;
   - правила ведення режиму роботи котельні залежно від показань приладів;
   - схеми трубопровідних мереж та сигналізації в котельні;
   - правила настроювання і регулювання контрольно-вимірювальних приладів.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Професійно-технічна освіта.
   - Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора котельні 4 розряду — не менше 1 року.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Обслуговує водогрійні та парові котли із сумарною теплопродуктивністю понад 84 до 273 ГДж/год. (понад 20 до 65 Гкал/год.) або обслуговує в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла понад 273 до 546 ГДж/год. (понад 65 до 130 Гкал/год.), які працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагріванні.
  2. Переключає живильні лінії, включає та виключає пару із магістралей.
  3. Включає і виключає автоматичну апаратуру живлення котлів.
  4. Здійснює профілактичний огляд котлів їх допоміжних механізмів, контрольно-вимірювальних приладів і бере участь у планово-запобіжному ремонті котлоагрегатів.
  5. Приймає котли та їх допоміжні механізми з ремонту і готує їх до роботи.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Оператор котельні має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Оператор котельні несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору