Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Медицина, фармацевтика
  4. Посадова інструкція лiкаря-герiатра (укр.)

  Посадова інструкція лiкаря-герiатра (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛIКАРЯ-ГЕРIАТРА


  I. Загальні положення
  1. Лiкар-герiатр безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Лiкар-герiатр виконує вказівки _______________.
  3. Лiкар-герiатр заміняє _______________.
  4. Лiкаря-герiатра заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію геріатричної служби;
   - основи права в медицині;
   - права, обов’язки та відповідальність лікаря-геріатра;
   - показники захворюваності, інвалідності, смертності осіб старших вікових груп і шляхи їх зниження;
   - нормальну і патологічну анатомію та фізіологію органів і систем людини;
   - основи водно-електролітного обміну, кислотно-основної рівноваги, гемостазу у віковому аспекті;
   - сучасну класифікацію хвороб;
   - клінічні прояви і патогенез захворювань серцево-судинної системи, порушень мозкового та коронарного кровообігу, опорно-рухового апарату;
   - методи діагностики, диференційної діагностики, лікування, реабілітації та профілактики при різноманітній патології;
   - загальні і спеціальні методи обстеження;
   - основи фармакотерапії, методи фізіотерапії та лікувальної фізкультури;
   - організацію роботи лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
   - показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування;
   - основи раціонального харчування, принципи дієтотерапії;
   - передові інформаційні та Iнтернет технології;
   - сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення.
  6. Кваліфікаційні вимоги:

   Лікар-геріатр вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”. Проходження інтернатури за спеціальністю “Терапія” з наступною спеціалізацією з “Геріатрії”. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

   Лікар-геріатр I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”. Проходження інтернатури за спеціальністю “Терапія” з наступною спеціалізацією з “Геріатрії”. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

   Лікар-геріатр II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”. Проходження інтернатури за спеціальністю “Терапія” з наступною спеціалізацією з “Геріатрії”. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

   Лікар-геріатр: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом Підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”. Проходження інтернатури за спеціальністю “Терапія” з наступною спеціалізацією з “Геріатрії”. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію геріатричної допомоги.
  2. Надає висококваліфіковану лікувально-консультативну, реабілітаційну та профілактичну допомогу хворим і здоровим особам похилого віку.
  3. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.
  4. Працює в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей — терапевтами, кардіологами, невропатологами, ортопедами.
  5. Організовує і проводить консультації хворих.
  6. Керує роботою середнього медичного персоналу.
  7. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.
  8. Дотримується принципів медичної деонтології.
  9. Веде лікарську документацію.
  10. Бере активну участь у пропаганді здорового способу життя, систематичних фізичних вправ, загартування організму, раціонального харчування осіб літнього і старечого віку.
  11. Проводить цілеспрямовану роботу серед населення щодо запобігання передчасному старінню.
  12. Постійно удосконалює свій професійний рівень, впроваджує сучасні методи лікування.
  13. _________________________________________________________________.
  14. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Лiкар-герiатр має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Лiкар-герiатр несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору