UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Медицина, фармацевтика
 4. Посадова інструкція медичної сестри зi стоматологiї (укр.)

Посадова інструкція медичної сестри зi стоматологiї (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ЗI СТОМАТОЛОГIЇ


I. Загальні положення
 1. Сестра медична зi стоматологiї безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Сестра медична зi стоматологiї виконує вказівки _______________.
 3. Сестра медична зi стоматологiї заміняє _______________.
 4. Сестру медичну зi стоматологiї заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я;
  - організацію стоматологічної допомоги дорослому і дитячому населенню;
  - права, обов’язки та відповідальність сестри медичної зі стоматології;
  - симптоматику поширених стоматологічних захворювань, принципи їх лікування;
  - послідовність дій лікаря-стоматолога;
  - особливості догляду за стоматологічними хворими та пораненими з ушкодженнями щелепно-лицевої ділянки;
  - призначення стоматологічного інструментарію та комплектування наборів за видами надання допомоги;
  - основи фармакології, сумісність ліків;
  - засоби індивідуального захисту від гострих вірусних захворювань та особливо небезпечних інфекцій;
  - санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в стоматологічному кабінеті;
  - правила безпеки під час роботи зі стоматологічним обладнанням;
  - правила оформлення медичної документації;
  - сучасну літературу за фахом.
 6. Кваліфікаційні вимоги:

  Сестра медична зі стоматології вищої кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Сестринська справа”, “Лікувальна справа” або “Акушерська справа” Спеціалізація за фахом “Стоматологія”. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

  Сестра медична зі стоматології I кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки “Медицина”,; спеціальністю “Сестринська справа”, “Лікувальна справа” або “Акушерська справа” Спеціалізація за фахом “Стоматологія”. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

  Сестра медична зі стоматології II кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Сестринська справа”, “Лікувальна справа” або “Акушерська справа” Спеціалізація за фахом “Стоматологія”. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

  Сестра медична зі стоматології: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Сестринська справа”, “Лікувальна справа” або “Акушерська справа”. Спеціалізація за фахом “Стоматологія”. Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я, організацію стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню.
 2. Бере участь у лікувально-діагностичному процесі.
 3. Виконує призначення лікаря-стоматолога.
 4. Асистує лікарю під час проведення стоматологічних операцій.
 5. Надає невідкладну долікарську допомогу.
 6. Комплектує набори стоматологічного інструментарію.
 7. Готує зліпочний та пломбувальний матеріал.
 8. Проводить туалет порожнини рота та готує хворого до проведення наркозу.
 9. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.
 10. Веде медичну документацію.
 11. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення щодо профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень.
 12. Дотримується принципів медичної деонтології.
 13. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Сестра медична зi стоматологiї має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Сестра медична зi стоматологiї несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору