Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Сільське господарство, агробізнес
  4. Посадова інструкція апаратника оброблення зерна 5-го розряду (укр.)

  Посадова інструкція апаратника оброблення зерна 5-го розряду (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АПАРАТНИКА ОБРОБЛЕННЯ ЗЕРНА 5-ГО РОЗРЯДУ


  I. Загальні положення
  1. Апаратник оброблення зерна безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Апаратник оброблення зерна виконує вказівки _______________.
  3. Апаратник оброблення зерна заміняє _______________.
  4. Апаратника оброблення зерна заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - правила ведення технологічного процесу сушіння зерна та спалювання рідкого палива в топках шахтних зерносушарок;
   - будову зерносушарок різних систем (окрім рециркуляційних) та іншого складного устаткування, прийоми їх ефективного використання;
   - параметри та режими сушіння зерна;
   - технологічні властивості зерна;
   - найбільш оптимальні величини вологості зерна після сушіння;
   - вимоги до якості зерна та насіння різних культур і державні стандарти на них;
   - особливості роботи з різними культурами;
   - заходи щодо економії палива та електроенергії;
   - порядок проведення планово-запобіжного ремонту;
   - правила ведення технічної документації;
   - слюсарну справу.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Професійно-технічна освіта.
   - Підвищення кваліфікації.
   - Стаж роботи за професією апаратника оброблення зерна 4 розряду — не менше 1 року.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Веде технологічний процес сушіння зерна різних культур продовольчого, фуражного та насіннєвого призначення на шахтних сушарках продуктивністю понад 30 т на годину.
  2. Спалює паливо в топках обслуговуваних сушарок.
  3. Обслуговує, налагоджує, регулює, спостерігає та контролює за роботою шахтних зерносушарок та обслуговуваного допоміжного устаткування.
  4. Регулює режим роботи зерносушарок, рух зерна в сушарках, кількість та температуру сушильного агента, температуру нагрівання зерна в сушильних камерах та охолодження просушеного зерна в охолоджувальній камері.
  5. Регулює процес горіння, тяги та температурний режим на обслуговуваному устаткуванні.
  6. Контролює якість сушіння зерна.
  7. Спостерігає за станом приводних пасів, огорож та організовує їх своєчасний ремонт.
  8. Пускає та зупиняє устаткування.
  9. Організовує забезпечення нормального санітарного стану робочих зон та всього устаткування.
  10. Керує бригадою робітників.
  11. _________________________________________________________________.
  12. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Апаратник оброблення зерна має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Апаратник оброблення зерна несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.


  УЗГОДЖЕНО

  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору