UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Будівництво, архітектура
 4. Посадова інструкція головного інженера проекту (укр.)

Посадова інструкція головного інженера проекту (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА ПРОЕКТУ


I. Загальні положення
 1. Головний інженер проекту (ГІП) назначається наказом генерального директора підприємства з числа керівників або спеціалістів.
 2. Головний інженер проекту повинен мати:
  - вищу професійну (технічну) освіту;
  - стаж роботи в галузі енергетики не менше 5 р;
  - посвідчення, що підтверджує проходження навчання по проектуванню систем електропостачання.
 3. В своїй роботі головний інженер проекту керується:
  - діючими Правилами, ДБНами, СНіПами, ГОСТами, методичними и нормативними матеріалами по проектуванню систем електропостачання,
  - керуючими матеріалами по розробці й оформленню проектно-кошторисної документації,
  - Положенням про внутрішньовиробничу систему контролю якості проектних робіт,
  - даною Посадовою інструкцією.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснювати технічне керівництво проектними роботами.
 2. Розглядати та затверджувати проектно - кошторисну документацію.
 3. На основі використання найбільш раціональних та економічних проектних рішень забезпечувати високий техніко-економічний рівень проектованих об’єктів і якість проектно-кошторисної документації.
 4. Брати участь в обговоренні проектних рішень та в обговоренні проекту у вищестоячих організаціях і органах експертизи.
 5. Аналізувати та втілювати досвід проектування, будівництва та експлуатації побудованих об’єктів, підготовлювати на цьому грунті пропозиції по вдосконаленню проектування та реалізації міроприємств по підвищенню технічного та економічного рівня проектних рішень.
 6. Слідкувати за обов’язковим дотриманням при виконанні проектів на електропостачання вимог діючих ДБНів, СНіПів, ГОСТів, правил, інструкцій та вказівок по проектуванню та інших методичних і нормативних документів.
 7. Здійснювати контроль за сроком дії, своєчасним продовженням і внесенням необхідних змін в ліцензію на виконання проектних робіт.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


III. Права

Головний інженер проекту має право:
 1. Вносити на розгляд генерального директора пропозиції по удосконаленню роботи, зв’язаної з передбаченими даною інструкцією обов’язками.
 2. Відмовляти в погодженні та повертати на доопрацювання проектно-кошторисну документацію, виконану з порушеннями вимог діючих нормативних та керуючих матеріалів, а також відхилень від технічних умов.
 3. Відсторонювати від роботи персонал проектної групи у випадку виявлення в проектній документації грубих порушень діючих нормативних вимог.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Головний інженер проекту несе відповідальність за:
 1. Організацію діяльності проектної групи;
 2. Якісне та своєчасне виконання проектно-кошторисної документації;
 3. Дотримання вимог даної Посадової інструкції.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


УЗГОДЖЕНО

Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору