Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Медицина, фармацевтика
 4. Посадова інструкція завідуючого медпунктом (укр.)

Посадова інструкція завідуючого медпунктом (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУЮЧОГО МЕДПУНКТОМ


I. Загальні положення
 1. На посаду завідуючого медпунктом призначається лікар (фельдшер), що має підготовку (досвід роботи) по невідкладній допомозі та авіаційній медицині.
 2. Завідуючий медпунктом підпорядковується керівнику структурного підрозділу цивільної авіації, на базі якого організована робота медпункту (авіаційного підприємства або медичної установи).
 3. З медичних питань завідуючий медпунктом взаємодіє з Відділом авіаційної медицини Державіаслужби або з керівником вищестоящої медичної установи цивільної авіації.
 4. Взаємодія з медичних питань може визначатися іншим установленим порядком з урахуванням конкретних умов роботи медпункту.
 5. Завідуючий медпунктом працює відповідно до графіка і керується в роботі Положенням про медпункт, цією Інструкцією і статутом аеропорту.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організація роботи медпункту і контроль за роботою медичного та іншого персоналу цього підрозділу.
 2. Складання графіка чергувань медичного персоналу.
 3. Забезпечення медпункту медичним устаткуванням, інструментарієм, медикаментами, перев'язочними засобами і аварійними комплектами.
 4. Контроль за правильністю збереження, витрати і обліку медикаментів, особливо сильнодіючих, наркотичних, отрутних препаратів і перев'язочних засобів.
 5. Забезпечення умов для виконання завдань і функцій медпункту.
 6. Складання графіка підготовки медичного персоналу по невідкладній допомозі, авіаційній медицині та іншим медичним питанням і контроль за його виконанням.
 7. Організація і проведення занять з медичними працівниками по наданню допомоги потерпілим при авіаційній події.
 8. Забезпечення техніки безпеки та охорони праці.
 9. Систематичний контроль за якістю ведення обліково-звітної медичної документації.
 10. Участь у підборі і розміщенні кадрів медпункту.
 11. Звернення до керівника аеропорту із пропозицією про заохочення або накладання стягнень на працівників медпункту.
 12. Внесення пропозицій адміністрації щодо удосконалення роботи медпункту.
 13. Відсторонення за станом здоров'я:
  - від польоту - пасажира, у випадку визначення протипоказання для користування повітряним транспортом;
  - від польоту - членів екіпажа;
  - від роботи з КПР – диспетчера;
  - від виконання функціональних обов'язків - працівників авіаційного підприємства (поза часами роботи медичної установи цивільної авіації);
  - водіїв автотранспорту, засобів аеродромної і перонної механізації.
 14. Підвищення кваліфікації не рідше 1 разу в 5 років.
 15. _________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________.


III. Права

Завідуючий медпунктом має право:
 1. Вимагати у встановленому порядку від посадових осіб аеровокзалу необхідної допомоги в організації роботи медпункту.
 2. Залучати до роботи працівників аеровокзалу, призначених адміністрацією.
 3. Взаємодіяти і співпрацювати з місцевими закладами охорони здоров’я і медичною службою цивільної авіації.
 4. Готувати запити на отримання необхідного устаткування для роботи медпункту.
 5. Вносити пропозиції щодо усунення недоліків в організації роботи медпункту.
 6. Брати участь в підготовці і проведенні нарад і засідань з питань медичної допомоги авіапасажирам, екіпажам повітряних суден і аварійно-рятувальних робіт.
 7. Підвищувати свою кваліфікацію у галузі авіаційна медицина через самоосвіту, відвідуванням тематичних занять, навчання в спеціальних медичних закладах.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Завідуючий медпунктом несе відповідальність:
 1. Завідуючий медпунктом несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків передбачених цією Інструкцією.
 2. _________________________________________________________________.
 3. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

Інші документи

↑ Вгору