Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Дизайн, творчість
  4. Посадова інструкція художника-оформлювача (у підприємствах торгівлі та закладах харчування) (укр.)

  Посадова інструкція художника-оформлювача (у підприємствах торгівлі та закладах харчування) (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ХУДОЖНИКА-ОФОРМЛЮВАЧА (У ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ ТА ЗАКЛАДАХ ХАРЧУВАННЯ)


  I. Загальні положення
  1. Художник-оформлювач безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Художник-оформлювач виконує вказівки _______________.
  3. Художник-оформлювач заміняє _______________.
  4. Художника-оформлювача заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - постанови, розпорядження, накази, керівні і нормативно-методичні матеріали з художнього конструювання і правової охорони промислових зразків;
   - перспективу розвитку підприємства;
   - технічну естетику та ергономіку;
   - методи художнього конструювання і художньо-графічних робіт;
   - вимоги до функціонального об’ємно-просторового вирішення та архітектурно-художньої виразності інтер’єрів магазинів та закладів харчування;
   - планувальну композицію функціональних приміщень магазинів та закладів харчування;
   - принципи поєднання сучасної архітектури зі стилізованими мотивами народного будівництва або декоративно-прикладного мистецтва;
   - сучасні засоби архітектурно-художньої виразності та їх застосування у розкритті внутрішнього простору приміщень;
   - прийоми природного та штучного освітлення приміщень;
   - схеми розміщення обладнання з урахуванням методів обслуговування споживачів та принципів організації їх руху в торговельних приміщеннях;
   - технічні характеристики і властивості матеріалів, які застосовуються в розроблюваних художньо-конструкторських проектах;
   - методи проведення технічних та економічних розрахунків з художнього проектування;
   - основи стандартизації і патентознавства;
   - порядок оформлення заявок на промислові зразки, товарні знаки, інші об’єкти інтелектуальної власності;
   - передовий вітчизняний і світовий досвід з художнього проектування;
   - основи організації праці та управління;
   - основи трудового законодавства;
   - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
  6. Кваліфікаційні вимоги:

   Провідний художник-оформлювач: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки “Мистецтво” (спеціальності “Дизайн”, “Образотворче мистецтво"); для магістра або спеціаліста — стаж роботи за професією художника-оформлювача I категорії менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії “провідний художник-оформлювач”.

   Художник-оформлювач I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки “Мистецтво” (спеціальності “Дизайн”, “Образотворче мистецтво"), для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією художника-оформлювача II категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.

   Художник-оформлювач II категорії: повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр) за напрямом підготовки “Мистецтво” (спеціальності “Дизайн”, “Образотворче мистецтво"). Стаж роботи за професією художника-оформлювача: для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра стаж роботи за професією художника-оформлювача не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.

   Художник-оформлювач: базова вища освіта (бакалавр, молодший спеціаліст) за напрямом підготовки “Мистецтво” (спеціальності “Дизайн”, “Образотворче мистецтво"); без вимог до стажу роботи.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Розробляє художньо-конструкторські та художньо-технологічні проекти з раціонального використання площі магазину (закладу харчування), дизайну інтер’єру його приміщень, художньої виразності організації внутрішнього простору.
  2. Проводить роботу з впровадження на підприємстві виробничої естетики для сприяння підвищенню результативності праці та її ефективності.
  3. Використовує вітринні засклення торговельних залів магазинів, обідніх залів закладів харчування, розміщених з фасаду, для створення іміджу та забезпечення образного упізнання підприємства.
  4. Надає методичну допомогу при оснащенні виробничих, торговельних, службових, підсобних та побутових приміщень торгово-технологічним обладнанням, меблями, торговим інвентарем з урахуванням антропологічних характеристик людини, вимог ергономіки та можливостей засобів наочної інформації та реклами.
  5. Розробляє рекомендації щодо вибору робочого одягу з урахуванням специфіки та характеру праці.
  6. Здійснює пошук найбільш раціональних варіантів рішень функціональної організації підприємства з позиції об’ємно-просторового і графічного проектування, композиційних рішень його розміщення, використання художньо-оздоблювальних матеріалів і деталей зовнішнього оформлення будівлі.
  7. Розробляє рекламні проекти, готує необхідну технічну документацію, бере участь у підготовці пояснювальних записок для їх розгляду та захисту.
  8. Готує дані для розрахунків економічного обгрунтування запропонованих проектів та бере участь в їх реалізації.
  9. Розробляє ескізи товарних знаків та знаків обслуговування у вигляді словесних, зображувальних та інших позначень або їх комбінацій.
  10. Подає заявку на попередню та остаточну експертизи підготовлених проектів знаків для наступної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.
  11. Бере участь у роботі, яка пов’язана з проектуванням форм супровідних документів на товари, їх пакування, споживчої та транспортної тари.
  12. Розробляє проекти озеленення та благоустрою території підприємства з урахуванням її зонування та архітектурно-художнього оформлення фасадів будівель.
  13. Керує художньо-оздоблювальними роботами на підприємстві та роботами з виготовляння плакатів, рекламних листівок, каталогів, проспектів, об’яв у газетах та журналах з інформацією про діяльність торговельного підприємства (закладу харчування).
  14. Веде картотеку впроваджених проектів, зразків художньо-оздоблювальних матеріалів.
  15. Бере участь у підборі працівників для виконання комплексу художньо-оздоблювальних робіт, забезпечує їх розміщення, закріплення за видами робіт та використання.
  16. _________________________________________________________________.
  17. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Художник-оформлювач має право:
  1. Одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  2. Залучати фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
  3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
  4. За дорученням керівництва центрального органу виконавчої влади представляти міністерство, інший центральний орган виконавчої влади в інших органах виконавчої влади під час вирішення питань, що належать до його компетенції.
  5. _________________________________________________________________.
  6. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Художник-оформлювач несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору