Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Торгівля, продажі, закупівлі
 4. Посадова інструкція приймальника замовлень (у підприємствах торгівлі та закладах харчування) (укр.)

Посадова інструкція приймальника замовлень (у підприємствах торгівлі та закладах харчування) (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНИКА ЗАМОВЛЕНЬ (У ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ ТА ЗАКЛАДАХ ХАРЧУВАННЯ)


I. Загальні положення
 1. Приймальник замовлень безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Приймальник замовлень виконує вказівки _______________.
 3. Приймальник замовлень заміняє _______________.
 4. Приймальника замовлень заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - порядок оформлення замовлень;
  - перелік послуг, що надаються, тарифи на них;
  - час приймання і видавання замовлень;
  - правила продажу товарів на замовлення та вдома у покупців;
  - правила продажу товарів поштою;
  - вимоги правил продажу окремих видів продовольчих і непродовольчих товарів;
  - правила експлуатації сучасних технічних засобів зв’язку;
  - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова загальна середня освіта та прискорене курсове або індивідуальне навчання з присвоєнням кваліфікації продавця продовольчих (непродовольчих) товарів 2 розряду з формуванням відповідних умінь і навичок для виконання роботи приймальника замовлень.
  - Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Приймає замовлення від споживачів на товари, кулінарну продукцію, кондитерські вироби, комплектування та оформлення подарункових і святкових наборів.
 2. Оформляє замовлення на бланку замовлення у двох примірниках із зазначенням найменування суб’єкта господарювання, назви товару, його ціни, кількості, загальної вартості товару, вартості послуг, що надаються додатково, дати (часу) виконання замовлення тощо.
 3. Виписує на непродовольчі товари товарний чек із зазначенням усіх належних реквізитів.
 4. Попереджає та пропонує споживачу, у разі відсутності якогось замовленого товару, відповідну заміну.
 5. Визначає термін виконання замовлення.
 6. Розподіляє і направляє відповідно оформлені замовлення у відділи комплектування.
 7. Приймає замовлення за абонованими телефонами, вдома у споживачів.
 8. Контролює виконання замовлень.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


III. Права

Приймальник замовлень має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Приймальник замовлень несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


УЗГОДЖЕНО

Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

Інші документи

↑ Вгору