Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Будівництво, архітектура
  4. Посадова інструкція ізолювальника на гідроізоляції 2-го розряду (укр.)

  Посадова інструкція ізолювальника на гідроізоляції 2-го розряду (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІЗОЛЮВАЛЬНИКА НА ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ 2-ГО РОЗРЯДУ


  I. Загальні положення
  1. Ізолювальник на гідроізоляції безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Ізолювальник на гідроізоляції виконує вказівки _______________.
  3. Ізолювальник на гідроізоляції заміняє _______________.
  4. Ізолювальника на гідроізоляції заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - номенклатуру та класифікацію основних ізоляційних матеріалів та їх призначення;
   - способи підготовки поверхні та матеріалів для гідроізоляції;
   - способи транспортування гарячих ізоляційних матеріалів.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Базова або неповна базова загальна середня освіта.
   - Одержання професії безпосередньо на виробництві.
   - Без вимог до стажу роботи.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Виконує найпростіші роботи під час гідроізоляції конструкцій та споруд:
   - Перемотування й нарізування рулонних матеріалів та очищання їх від шару тальку.
   - Насікання поверхні, що ізолюється, вручну.
   - Ґрунтування поверхні бітумною пастою.
   - Улаштовування піщаної подушки для захисту гідроізоляції у надземних спорудах.
   - Покривання важкою нафтою укосів та дна котлованів.
   - Розбирання ізоляції.
  2. _________________________________________________________________.
  3. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Ізолювальник на гідроізоляції має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Ізолювальник на гідроізоляції несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору